หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
41 ใกล้เบื้องพระยุคลบาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 921
42 ของดีในอินเดีย ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,396
43 เลียดก๊กเอ๋า เล่ม 2 ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,091
44 ตามรอยบาท พระราชชนนี ประวัติศาสตร์/สารคดี 799
45 5 ปี ในสยาม ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,764
46 100 เรื่องเก่าเล่าสนุก : เรื่องเก่า เรื่องจริง และสิ่งที่เกิดในสยามประเทศ ประวัติศาสตร์/สารคดี 7,880
47 พงศาวดารเรื่อง ไทยรบพม่า แผ่นที่ 1 ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,211
48 ขอบฟ้าที่ตาเห็น : สารคดีท่องเที่ยวอารมณ์ดี ทีเล่นทีจริง มีแง่คิดและมุมมองที่น่าสนใจ ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,282
49 ดินแดนแห่งแสงตะวัน : บันทึกความทรงจำจากการเดินทางในดินแดนตะวันออก ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,053
50 อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ก กฏหมาย/อ้างอิง 1,493
51 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 1,272
52 นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชาคมอาเซียน 659
53 รัฐในพม่า ประชาคมอาเซียน 249
54 อินโดนีเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 434
55 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 1,642
56 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 681
57 สิงคโปร์ภายใต้3ผู้นำ ประชาคมอาเซียน 465
58 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ประชาคมอาเซียน 937
59 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 111
60 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 332

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก