หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
41 ใกล้เบื้องพระยุคลบาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 985
42 ของดีในอินเดีย ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,500
43 เลียดก๊กเอ๋า เล่ม 2 ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,163
44 ตามรอยบาท พระราชชนนี ประวัติศาสตร์/สารคดี 858
45 5 ปี ในสยาม ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,868
46 100 เรื่องเก่าเล่าสนุก : เรื่องเก่า เรื่องจริง และสิ่งที่เกิดในสยามประเทศ ประวัติศาสตร์/สารคดี 8,177
47 พงศาวดารเรื่อง ไทยรบพม่า แผ่นที่ 1 ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,392
48 ขอบฟ้าที่ตาเห็น : สารคดีท่องเที่ยวอารมณ์ดี ทีเล่นทีจริง มีแง่คิดและมุมมองที่น่าสนใจ ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,360
49 ดินแดนแห่งแสงตะวัน : บันทึกความทรงจำจากการเดินทางในดินแดนตะวันออก ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,139
50 อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ก กฏหมาย/อ้างอิง 1,602
51 นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชาคมอาเซียน 726
52 รัฐในพม่า ประชาคมอาเซียน 357
53 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 1,352
54 อินโดนีเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 535
55 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 1,785
56 หลายคนยลพม่า ประชาคมอาเซียน 116
57 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 722
58 สิงคโปร์ภายใต้3ผู้นำ ประชาคมอาเซียน 537
59 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ประชาคมอาเซียน 1,005
60 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 195

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก