หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
41 ใกล้เบื้องพระยุคลบาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 938
42 ของดีในอินเดีย ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,438
43 เลียดก๊กเอ๋า เล่ม 2 ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,115
44 ตามรอยบาท พระราชชนนี ประวัติศาสตร์/สารคดี 816
45 5 ปี ในสยาม ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,805
46 100 เรื่องเก่าเล่าสนุก : เรื่องเก่า เรื่องจริง และสิ่งที่เกิดในสยามประเทศ ประวัติศาสตร์/สารคดี 8,059
47 พงศาวดารเรื่อง ไทยรบพม่า แผ่นที่ 1 ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,281
48 ขอบฟ้าที่ตาเห็น : สารคดีท่องเที่ยวอารมณ์ดี ทีเล่นทีจริง มีแง่คิดและมุมมองที่น่าสนใจ ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,322
49 ดินแดนแห่งแสงตะวัน : บันทึกความทรงจำจากการเดินทางในดินแดนตะวันออก ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,081
50 อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ก กฏหมาย/อ้างอิง 1,529
51 นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชาคมอาเซียน 679
52 รัฐในพม่า ประชาคมอาเซียน 294
53 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 1,294
54 อินโดนีเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 468
55 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 1,713
56 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 695
57 สิงคโปร์ภายใต้3ผู้นำ ประชาคมอาเซียน 499
58 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ประชาคมอาเซียน 955
59 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 142
60 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 357

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก