หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
41 ใกล้เบื้องพระยุคลบาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 907
42 ของดีในอินเดีย ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,366
43 เลียดก๊กเอ๋า เล่ม 2 ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,071
44 ตามรอยบาท พระราชชนนี ประวัติศาสตร์/สารคดี 781
45 5 ปี ในสยาม ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,742
46 100 เรื่องเก่าเล่าสนุก : เรื่องเก่า เรื่องจริง และสิ่งที่เกิดในสยามประเทศ ประวัติศาสตร์/สารคดี 7,784
47 พงศาวดารเรื่อง ไทยรบพม่า แผ่นที่ 1 ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,160
48 ขอบฟ้าที่ตาเห็น : สารคดีท่องเที่ยวอารมณ์ดี ทีเล่นทีจริง มีแง่คิดและมุมมองที่น่าสนใจ ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,260
49 ดินแดนแห่งแสงตะวัน : บันทึกความทรงจำจากการเดินทางในดินแดนตะวันออก ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,031
50 อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ก กฏหมาย/อ้างอิง 1,467
51 รัฐในพม่า ประชาคมอาเซียน 207
52 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 1,246
53 นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชาคมอาเซียน 637
54 อินโดนีเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 406
55 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 1,604
56 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 659
57 สิงคโปร์ภายใต้3ผู้นำ ประชาคมอาเซียน 435
58 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 88
59 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ประชาคมอาเซียน 921
60 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 314

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก