รัฐในพม่า

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1158 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • สารบัญ คำนำ
 • ตอนที่ 1 บทนำ
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 รัฐก่อนยุคอาณานิคม ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 รัฐก่อนยุคอาณานิคม ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 รัฐก่อนยุคอาณานิคม ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 รัฐก่อนยุคอาณานิคม ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 6 บทที่ 1 รัฐก่อนยุคอาณานิคม ตอนที่ 5
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 การจัดระเบียบสังคมใหม่ฯ ค.ศ. 1825-1942 ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 การจัดระเบียบสังคมใหม่ฯ ค.ศ. 1825-1942 ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 การจัดระเบียบสังคมใหม่ฯ ค.ศ. 1825-1942 ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 10 บทที่ 2 การจัดระเบียบสังคมใหม่ฯ ค.ศ. 1825-1942 ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 11 บทที่ 2 การจัดระเบียบสังคมใหม่ฯ ค.ศ. 1825-1942 ตอนที่ 5
 • ตอนที่ 12 บทที่ 2 การจัดระเบียบสังคมใหม่ฯ ค.ศ. 1825-1942 ตอนที่ 6
 • ตอนที่ 13 บทที่ 2 การจัดระเบียบสังคมใหม่ฯ ค.ศ. 1825-1942 ตอนที่ 7
 • ตอนที่ 14 บทที่ 2 การจัดระเบียบสังคมใหม่ฯ ค.ศ. 1825-1942 ตอนที่ 8
 • ตอนที่ 15 บทที่ 3 การเมืองภายใต้รัฐที่จัดระเบียบฯ ค.ศ. 1886-1942 ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 16 บทที่ 3 การเมืองภายใต้รัฐที่จัดระเบียบฯ ค.ศ. 1886-1942 ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 17 บทที่ 3 การเมืองภายใต้รัฐที่จัดระเบียบฯ ค.ศ. 1886-1942 ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 18 บทที่ 3 การเมืองภายใต้รัฐที่จัดระเบียบฯ ค.ศ. 1886-1942 ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 19 บทที่ 3 การเมืองภายใต้รัฐที่จัดระเบียบฯ ค.ศ. 1886-1942 ตอนที่ 5
 • ตอนที่ 20 บทที่ 3 การเมืองภายใต้รัฐที่จัดระเบียบฯ ค.ศ. 1886-1942 ตอนที่ 6
 • ตอนที่ 21 บทที่ 4 ความระส่ำระสายภายในรัฐ ค.ศ.1942-1962 ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 22 บทที่ 4 ความระส่ำระสายภายในรัฐ ค.ศ.1942-1962 ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 23 บทที่ 4 ความระส่ำระสายภายในรัฐ ค.ศ.1942-1962 ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 24 บทที่ 4 ความระส่ำระสายภายในรัฐ ค.ศ. 1942-1962 ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 25 บทที่ 4 ความระส่ำระสายภายในรัฐ ค.ศ.1942-1962 ตอนที่ 5
 • ตอนที่ 26 บทที่ 4 ความระส่ำระสายภายในรัฐ ค.ศ.1942-1962 ตอนที่ 6
 • ตอนที่ 27 บทที่ 4 ความระส่ำระสายภายในรัฐ ค.ศ.1942-1962 ตอนที่ 7
 • ตอนที่ 28 บทที่ 5 ฐานะใหม่ของรัฐ ค.ศ.1962-1987 ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 29 บทที่ 5 ฐานะใหม่ของรัฐ ค.ศ.1962-1987 ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 30 บทที่ 5 ฐานะใหม่ของรัฐ ค.ศ.1962-1987 ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 31 บทที่ 5 ฐานะใหม่ของรัฐ ค.ศ.1962-1987 ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 32 บทที่ 5 ฐานะใหม่ของรัฐ ค.ศ.1962-1987 ตอนที่ 5
 • ตอนที่ 33 บทที่ 5 ฐานะใหม่ของรัฐ ค.ศ.1962-1987 ตอนที่ 6
 • ตอนที่ 34 บทที่ 5 ฐานะใหม่ของรัฐ ค.ศ.1962-1987 ตอนที่ 7
 • ตอนที่ 35 บทที่ 5 ฐานะใหม่ของรัฐ ค.ศ.1962-1987 ตอนที่ 8 จบ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ1
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก