ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียง

ลำดับ ชื่อหนังสือ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 พุทธวิธีชนะความทุกข์ หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 1 กุมภาพันธ์ 2023 141
2 งู หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 1 ธันวาคม 2022 266
3 วิชาสังคมศึกษา สค 31001 ม.ปลาย หนังสือเสียงตามหลักสูตร 28 พฤศจิกายน 2022 218
4 วิชาสังคมศึกษา สค 21001 ม.ต้น หนังสือเสียงตามหลักสูตร 2 พฤศจิกายน 2022 203
5 วิชาสังคมศึกษา สค 11001 ประถม หนังสือเสียงตามหลักสูตร 1 พฤศจิกายน 2022 141
6 การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003 ม.ปลาย หนังสือเสียงตามหลักสูตร 28 ตุลาคม 2022 151
7 การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003 ม.ต้น หนังสือเสียงตามหลักสูตร 27 ตุลาคม 2022 168
8 การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003 ประถม หนังสือเสียงตามหลักสูตร 26 ตุลาคม 2022 143
9 เรือนศิรา หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 9 กันยายน 2022 418
10 บทละครนอก เรื่อง แก้วหน้าม้า หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 8 กันยายน 2022 213
11 พระสี่เสาร์กลอนสวด หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 8 กันยายน 2022 156
12 นกกระจาบกลอนสวด หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 8 กันยายน 2022 194
13 ทักษะการขยายอาชีพ ม.ปลาย รหัสวิชา อช 31002 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 1 เมษายน 2022 189
14 ทักษะการพัฒนาอาชีพ ม.ต้น รหัสวิชา อช 21002 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 10 มีนาคม 2022 159
15 ทักษะการประกอบอาชีพ ระดับประถมศึกษา รหัสวิชา อช 11002 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 10 มีนาคม 2022 253
16 ช่องทางการขยายอาชีพ อช.31001 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 21 มกราคม 2022 301
17 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช.21001 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 21 ธันวาคม 2021 195
18 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช.11001 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 14 ธันวาคม 2021 215
19 การเงินเพื่อชีวิต 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สค32029) ปรับปรุง2561 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 26 มีนาคม 2021 394
20 การเงินเพื่อชีวิต 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สค22016) ปรับปรุง2561 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 19 มีนาคม 2021 426

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก