ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียง

ลำดับ ชื่อหนังสือ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 ทักษะการขยายอาชีพ ม.ปลาย รหัสวิชา อช 31002 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 1 เมษายน 2022 77
2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ ม.ต้น รหัสวิชา อช 21002 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 10 มีนาคม 2022 65
3 ทักษะการประกอบอาชีพ ระดับประถมศึกษา รหัสวิชา อช 11002 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 10 มีนาคม 2022 88
4 ช่องทางการขยายอาชีพ อช.31001 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 21 มกราคม 2022 101
5 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช.21001 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 21 ธันวาคม 2021 120
6 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช.11001 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 14 ธันวาคม 2021 122
7 การเงินเพื่อชีวิต 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สค32029) ปรับปรุง2561 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 26 มีนาคม 2021 156
8 การเงินเพื่อชีวิต 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สค22016) ปรับปรุง2561 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 19 มีนาคม 2021 172
9 การเงินเพื่อชีวิต 1 ระดับประถมศึกษา (สค12021) ปรับปรุง2561 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 15 มีนาคม 2021 208
10 วัสดุศาสตร์ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พว 32024 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 11 มีนาคม 2021 208
11 วัสดุศาตร์ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พว22003 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 11 มีนาคม 2021 155
12 วัสดุศาสตร์ 1 ระดับประถมศึกษา พว12011 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 11 มีนาคม 2021 456
13 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สค32035 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 29 ตุลาคม 2020 280
14 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สค22021 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 20 ตุลาคม 2020 251
15 ลูกเสือ กศน. ระดับประถมศึกษา สค12025 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2020 306
16 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สค 32032 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 22 กันยายน 2020 358
17 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สค 22019 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 1 กันยายน 2020 379
18 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ระดับประถมศึกษา 1 สค12022 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 24 สิงหาคม 2020 466
19 8k's+5k's ทุนมนุษย์ของคนไทยรองรับประชาคมอาเซียน หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 28 เมษายน 2020 402
20 หลายคนยลพม่า หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 7 กุมภาพันธ์ 2020 456

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก