ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 “ปรากฏการณ์ของชีวิต” บทความ 23 พฤศจิกายน 2023 20
2 “การทำงานของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 9 พฤศจิกายน 2023 47
3 7 นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ บทความ 2 พฤศจิกายน 2023 12
4 "คนพิการอัมพาตใช้ชีวิตคู่อย่างไร" ตอนที่ 2 บทความ 30 ตุลาคม 2023 17
5 เกาหลีใต้พัฒนาขาเทียมเบ้ารับขาแบบพองได้อัตโนมัติ ลดความเจ็บปวดของผู้พิการ บทความ 19 ตุลาคม 2023 14
6 บริษัทอิตาลี ผลิต "Mia Hand" มือเทียมเชื่อมระบบประสาท ชิ้นแรกของโลก! บทความ 18 ตุลาคม 2023 17
7 "คนพิการอัมพาตใช้ชีวิตคู่อย่างไร" ตอนที่ 1 บทความ 18 ตุลาคม 2023 42
8 วิศวะมหิดล สร้างสรรค์ "จดจำ" อุปกรณ์จดบันทึกเพื่อน้องในโลกมืดและผู้พิการทางสายตา บทความ 5 ตุลาคม 2023 17
9 “การขับเคลื่อนงานของเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ (ตอนที่ 2)” บทความ 2 ตุลาคม 2023 27
10 “การขับเคลื่อนงานของเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ (ตอนที่ 1)” บทความ 26 กันยายน 2023 42
11 “ภาพรวมของการขับเคลื่อนงานสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย” บทความ 13 กันยายน 2023 36
12 หุ่นยนต์สุนัขนำทาง เพื่อนใหม่ของผู้พิการทางสายตา บทความ 7 กันยายน 2023 34
13 “บทบาทของทูตอารยสถาปัตย์ในการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ตอนที่ 2” บทความ 5 กันยายน 2023 33
14 “บทบาทของทูตอารยสถาปัตย์ในการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ตอนที่ 1” บทความ 1 กันยายน 2023 48
15 “เพศศึกษากับคนพิการ ตอนที่ 2” บทความ 24 สิงหาคม 2023 62
16 “เพศศึกษากับคนพิการ ตอนที่ 1” บทความ 24 สิงหาคม 2023 57
17 “เกษตรกรคนตาบอด” บทความ 21 สิงหาคม 2023 65
18 “ความร่วมมือกับภาคธุรกิจและการยกระดับฝีมือแรงงาน” บทความ 16 สิงหาคม 2023 54
19 “วันออทิสติกโลก” บทความ 11 สิงหาคม 2023 63
20 “ทำอย่างไรให้องค์กรคนพิการสร้างประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ ตอน 2” บทความ 9 สิงหาคม 2023 64

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก