ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 นักเรียนพิการของวิทยาลัยพระมหาไถ่ พัทยา บทความ 10 กันยายน 2021 5
2 “เทศกาลวิสาขบูชา” บทความ 19 สิงหาคม 2021 5
3 “งานวิจัย ของสภาการศึกษา ตอน 2” บทความ 13 สิงหาคม 2021 7
4 “งานวิจัย ของสภาการศึกษา ตอน 1” บทความ 13 สิงหาคม 2021 12
5 “พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10” บทความ 13 สิงหาคม 2021 17
6 “สมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 22 , งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” บทความ 29 กรกฎาคม 2021 15
7 เส้นทางชีวิตของสตรีพิการ บทความ 12 กรกฎาคม 2021 22
8 การขับเคลื่อนงานของสมาคมคนหูหนวกในอนาคต บทความ 1 มิถุนายน 2021 27
9 นานาสาระ 13 ข้อที่ต้องรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมฯ บทความ 14 พฤษภาคม 2021 36
10 โครงการS2S Fly High บทความ 14 พฤษภาคม 2021 28
11 “วันครอบครัว” บทความ 3 พฤษภาคม 2021 38
12 “วันผู้สูงอายุ” บทความ 2 มีนาคม 2021 57
13 “องค์กรแห่งความเข้มแข็ง จ.เชียงใหม่ (สมาคมคนตาบอด)” บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2021 48
14 “มุมมองการสอนลูกพิการ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2021 72
15 นานาสาระ โรคลมแดด บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2021 57
16 “รางวัลปกรณ์อังสุขศรี” บทความ 3 กุมภาพันธ์ 2021 67
17 โรคเด็กหัวเล็ก บทความ 3 กุมภาพันธ์ 2021 77
18 การแข่งขันกีฬาไอวาสเวิลด์เกมส์ 2020 บทความ 16 ธันวาคม 2020 73
19 “การให้ความรู้เรื่องเพศกับลูก” บทความ 15 ธันวาคม 2020 79
20 เกร็ดความรู้ เทคนิคการป้องกันไข้หวัดใหญ่ บทความ 4 ธันวาคม 2020 78

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก