ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 การปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (new normal) ตอนที่ 2 บทความ 9 สิงหาคม 2022 4
2 การปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (new normal) ตอนที่ 1 บทความ 11 กรกฎาคม 2022 19
3 นักวิจัยเยอรมนีประดิษฐ์ ‘อุปกรณ์ช่วยนำทางคนตาบอด’ ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ บทความ 27 มิถุนายน 2022 12
4 “จุฬาฯ” พัฒนาโปรแกรม “ReadMe” แปลงเอกสารรูปภาพเป็นข้อความดิจิทัล บทความ 21 มิถุนายน 2022 17
5 หนังสือเดินทางรุ่นใหม่ที่มีอักษรเบลล์สำหรับคนพิการ บทความ 26 พฤษภาคม 2022 40
6 การเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์ บทความ 11 พฤษภาคม 2022 49
7 “สุขภาพของคนพิการและการเข้าถึงสิทธิ์ ตอนที่ 1” บทความ 12 เมษายน 2022 49
8 “สุขภาพของคนพิการและการเข้าถึงสิทธิ์ ตอนที่ 2” บทความ 7 เมษายน 2022 39
9 “การขับเคลื่อน หน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพของ สนง. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” บทความ 4 เมษายน 2022 57
10 “แคคตัส...เปลี่ยนชีวิต” บทความ 24 มีนาคม 2022 55
11 เพจโลกกว้างข้างทางเท้า ตอนที่ 2 บทความ 8 มีนาคม 2022 66
12 เพจโลกกว้างข้างทางเท้า ตอนที่ 1 บทความ 28 กุมภาพันธ์ 2022 68
13 การตรวจสอบการจ้างงานคนพิการ บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2022 56
14 “การจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33” บทความ 8 กุมภาพันธ์ 2022 62
15 “หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยองค์กรคนพิการ” บทความ 8 กุมภาพันธ์ 2022 62
16 “การสร้างงานในชุมชน ใจดีฟาร์ม” บทความ 1 กุมภาพันธ์ 2022 64
17 อัพเดตชีวิตตามติดคนพิการ บทความ 28 มกราคม 2022 70
18 “โครงการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร” บทความ 21 มกราคม 2022 72
19 แอปพลิเคชัน Read for the Blind บทความ 17 มกราคม 2022 83
20 “ข้อเสนอแนะในงานสมัชชาคนพิการแห่งชาติ” บทความ 17 มกราคม 2022 67

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก