ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 “งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถคนพิการ” บทความ 6 สิงหาคม 2020 13
2 “คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ” บทความ 29 มิถุนายน 2020 23
3 “คนพิการกับความรัก” บทความ 11 มิถุนายน 2020 47
4 กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส บทความ 26 พฤษภาคม 2020 50
5 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” บทความ 14 พฤษภาคม 2020 58
6 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” บทความ 5 พฤษภาคม 2020 40
7 ชมรมตะวันทอแสง บทความ 27 เมษายน 2020 68
8 ครูผู้พิการ บทความ 8 เมษายน 2020 58
9 วันใหม่ของเด็กพิการ บทความ 18 มีนาคม 2020 91
10 “ครูคนพิการ” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2020 110
11 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” บทความ 18 กุมภาพันธ์ 2020 82
12 น้องเทเลอร์เล่นเปียโน บทความ 12 กุมภาพันธ์ 2020 98
13 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ บทความ 29 มกราคม 2020 98
14 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2” บทความ 24 ธันวาคม 2019 89
15 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 1” บทความ 30 พฤศจิกายน 2019 122
16 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 2” บทความ 17 พฤศจิกายน 2019 99
17 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” บทความ 13 พฤศจิกายน 2019 90
18 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” บทความ 1 พฤศจิกายน 2019 102
19 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” บทความ 18 กันยายน 2019 108
20 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” บทความ 5 กันยายน 2019 118

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก