ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 “การเลือกตั้งกับคนตาบอด” บทความ 17 พฤศจิกายน 2020 4
2 “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของเด็กหญิงและสตรีพิการ” บทความ 10 พฤศจิกายน 2020 2
3 YoungHappy (ผู้สูงอายุ) บทความ 10 พฤศจิกายน 2020 9
4 การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของม.ธรรมศาสตร์ บทความ 4 พฤศจิกายน 2020 5
5 “งานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในระดับสากล” บทความ 26 ตุลาคม 2020 5
6 “ความจำเป็นและล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์” บทความ 26 ตุลาคม 2020 13
7 “งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถคนพิการ” บทความ 6 สิงหาคม 2020 31
8 “คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ” บทความ 29 มิถุนายน 2020 52
9 “คนพิการกับความรัก” บทความ 11 มิถุนายน 2020 71
10 กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส บทความ 26 พฤษภาคม 2020 70
11 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” บทความ 14 พฤษภาคม 2020 83
12 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” บทความ 5 พฤษภาคม 2020 61
13 ชมรมตะวันทอแสง บทความ 27 เมษายน 2020 92
14 ครูผู้พิการ บทความ 8 เมษายน 2020 73
15 วันใหม่ของเด็กพิการ บทความ 18 มีนาคม 2020 115
16 “ครูคนพิการ” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2020 133
17 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” บทความ 18 กุมภาพันธ์ 2020 106
18 น้องเทเลอร์เล่นเปียโน บทความ 12 กุมภาพันธ์ 2020 118
19 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ บทความ 29 มกราคม 2020 117
20 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2” บทความ 24 ธันวาคม 2019 112

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก