ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 “โครงการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร” บทความ 21 มกราคม 2022 2
2 แอปพลิเคชัน Read for the Blind บทความ 17 มกราคม 2022 4
3 “ข้อเสนอแนะในงานสมัชชาคนพิการแห่งชาติ” บทความ 17 มกราคม 2022 6
4 “4 พลังที่สนับสนุนคนตาบอด” บทความ 20 ธันวาคม 2021 15
5 “แนวทางส่งเสริมการใช้มาตรา 35 เพื่อคนพิการ” บทความ 20 ธันวาคม 2021 12
6 “แม่พิการเลี้ยงลูกอย่างไร” บทความ 14 ธันวาคม 2021 13
7 “บทบาทของความเป็นแม่” บทความ 14 ธันวาคม 2021 15
8 “การให้บริการผู้ช่วยคนพิการ (PA)” บทความ 3 ธันวาคม 2021 20
9 “การจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33,35 มีผลอย่างไรกับชีวิตคนพิการ/ผู้ดูแล” บทความ 3 ธันวาคม 2021 18
10 “กฎหมายแรงงาน” บทความ 22 พฤศจิกายน 2021 22
11 “การระดมความเห็นจากเครือข่ายที่ร่วมงานกับ สสส.” บทความ 22 พฤศจิกายน 2021 18
12 “การจ้างงานคนพิการทางจิต ตามมาตรา 33,35” บทความ 16 พฤศจิกายน 2021 29
13 “อาสาสมัครดูแลคนพิการทางจิตเวชในชุมชน (ผู้ช่วยคนพิการ)” บทความ 16 พฤศจิกายน 2021 19
14 “การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ตอนที่ 2” บทความ 8 พฤศจิกายน 2021 19
15 นานาสาระ : การท่องเที่ยวของคนตาบอด ร่วมกับ ททท. บทความ 29 ตุลาคม 2021 27
16 “การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ตอนที่ 1” บทความ 25 ตุลาคม 2021 33
17 “การรับมือในการดูแลเด็กพิเศษ” บทความ 19 ตุลาคม 2021 45
18 “วิสาหกิจสังคม อาชีพคนพิการ” บทความ 17 ตุลาคม 2021 29
19 8 วิธี ลดคำพูดเสียดแทงจิตใจกับคนใกล้ตัว บทความ 14 ตุลาคม 2021 31
20 น้องพลอย สโรชา กิตติศิริพันธ์ เจ้าของหนังสือ “จนกว่าเด็กปิดตาจะโต” บทความ 10 ตุลาคม 2021 29

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก