ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 “องค์กรแห่งความเข้มแข็ง จ.เชียงใหม่ (สมาคมคนตาบอด)” บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2021 1
2 “มุมมองการสอนลูกพิการ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2021 7
3 นานาสาระ โรคลมแดด บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2021 7
4 “รางวัลปกรณ์อังสุขศรี” บทความ 3 กุมภาพันธ์ 2021 15
5 โรคเด็กหัวเล็ก บทความ 3 กุมภาพันธ์ 2021 22
6 การแข่งขันกีฬาไอวาสเวิลด์เกมส์ 2020 บทความ 16 ธันวาคม 2020 21
7 “การให้ความรู้เรื่องเพศกับลูก” บทความ 15 ธันวาคม 2020 31
8 เกร็ดความรู้ เทคนิคการป้องกันไข้หวัดใหญ่ บทความ 4 ธันวาคม 2020 29
9 “สมัชชาสติปัญญา” บทความ 30 พฤศจิกายน 2020 48
10 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 27 พฤศจิกายน 2020 42
11 “สมัชชาออทิสติก” บทความ 17 พฤศจิกายน 2020 42
12 “การเลือกตั้งกับคนตาบอด” บทความ 17 พฤศจิกายน 2020 44
13 “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของเด็กหญิงและสตรีพิการ” บทความ 10 พฤศจิกายน 2020 33
14 YoungHappy (ผู้สูงอายุ) บทความ 10 พฤศจิกายน 2020 43
15 การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของม.ธรรมศาสตร์ บทความ 4 พฤศจิกายน 2020 38
16 “งานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในระดับสากล” บทความ 26 ตุลาคม 2020 40
17 “ความจำเป็นและล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์” บทความ 26 ตุลาคม 2020 53
18 “งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถคนพิการ” บทความ 6 สิงหาคม 2020 59
19 “คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ” บทความ 29 มิถุนายน 2020 90
20 “คนพิการกับความรัก” บทความ 11 มิถุนายน 2020 104

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก