ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 “คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ” บทความ 29 มิถุนายน 2020 6
2 “คนพิการกับความรัก” บทความ 11 มิถุนายน 2020 21
3 กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส บทความ 26 พฤษภาคม 2020 28
4 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” บทความ 14 พฤษภาคม 2020 32
5 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” บทความ 5 พฤษภาคม 2020 25
6 ชมรมตะวันทอแสง บทความ 27 เมษายน 2020 44
7 ครูผู้พิการ บทความ 8 เมษายน 2020 42
8 วันใหม่ของเด็กพิการ บทความ 18 มีนาคม 2020 67
9 “ครูคนพิการ” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2020 90
10 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” บทความ 18 กุมภาพันธ์ 2020 68
11 น้องเทเลอร์เล่นเปียโน บทความ 12 กุมภาพันธ์ 2020 86
12 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ บทความ 29 มกราคม 2020 83
13 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2” บทความ 24 ธันวาคม 2019 79
14 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 1” บทความ 30 พฤศจิกายน 2019 108
15 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 2” บทความ 17 พฤศจิกายน 2019 86
16 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” บทความ 13 พฤศจิกายน 2019 76
17 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” บทความ 1 พฤศจิกายน 2019 86
18 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” บทความ 18 กันยายน 2019 93
19 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” บทความ 5 กันยายน 2019 102
20 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 2” บทความ 29 สิงหาคม 2019 78

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก