ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
1 “การรับมือในการดูแลเด็กพิเศษ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 2
2 “วิสาหกิจสังคม อาชีพคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 3
3 8 วิธี ลดคำพูดเสียดแทงจิตใจกับคนใกล้ตัว รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 6
4 น้องพลอย สโรชา กิตติศิริพันธ์ เจ้าของหนังสือ “จนกว่าเด็กปิดตาจะโต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 4
5 บุคคลตัวอย่าง จาก 80 ปีการศึกษา คนตาบอดไทยบทางลาดแบบพับได้ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 3
6 กิจกรรมวิ่งให้ทัน EP2 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 3
7 การทดสอบทางลาดแบบพับได้ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 3
8 ลิฟต์สะพานลอยแห่งแรกในประเทศไทย รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 5
9 ไทยพาณิชย์ เปิดตัวบริการใหม่เพื่อผู้พิการทางสายตาสามารถถอนเงินผ่านตู้ ATM SCB เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 6
10 สตรีพิการ : ชีวิตต้องดำเนินไป รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 7
11 นักเรียนพิการของวิทยาลัยพระมหาไถ่ พัทยา รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 13
12 “เทศกาลวิสาขบูชา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 11
13 “งานวิจัย ของสภาการศึกษา ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 14
14 “งานวิจัย ของสภาการศึกษา ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 18
15 “พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 26
16 “สมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 22 , งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 25
17 เส้นทางชีวิตของสตรีพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 30
18 การขับเคลื่อนงานของสมาคมคนหูหนวกในอนาคต รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 35
19 นานาสาระ 13 ข้อที่ต้องรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมฯ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 43
20 โครงการS2S Fly High รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 36

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก