ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
1 ผลิตขาเทียมจากถุงน่องใช้แล้ว เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 33
2 อย่าปล้น...คนพิการ บทความวิชาการ 30
3 “เงินสงเคราะห์ - ปรับที่อยู่ผู้พิการ” ที่หายไป บทความวิชาการ 29
4 รู้ไหม...สิทธิผู้พิการ มีมากกว่า “เบี้ยยังชีพ” บทความวิชาการ 22
5 AD System เทคโนโลยีช่วยคนตาบอดดูหนัง" เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 48
6 ฟอร์ด นำเสนอหน้าต่างอัจฉริยะ เปิดโลกการมองเห็นให้แก่ผู้พิการทางสายตา เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 36
7 “แนวทางในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สระแก้ว” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 32
8 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 59
9 “เงินกองทุนของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 61
10 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 74
11 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน 2560 บทความวิชาการ 79
12 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 76
13 การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษา รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 92
14 “ครูกับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 80
15 กังวลไหม หุ่นยนต์ “บอสตันไดนามิกส์” เปิดประตูให้เพื่อนได้แล้ว เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 93
16 การพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 91
17 นานาสาระ การเรียนรู้ทักษะการปรับตัวในสังคม รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 85
18 นวัตกรรมคืนอวัยวะ บอกลาความพิการ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 141
19 Space Walker อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 139
20 “การจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา จ.นครพนม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 99

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก