ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน้าที่และพันธกิจ

      ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์   สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
จึงเรียนท่านผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากมีข้อเสนอแนะหรือเว็บไซต์ผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

ข่าว/บทความ แนะนำ

“ปรากฏการณ์ของชีวิต”

ปรากฏการณ์ของชีวิต

          คุณสมพร  สายกลิ่น เล่าว่า ตนเองเกิดที่ จ.บุรีรัมย์ มีพี่น้อง 3 คน มีน้องสาว 2 คน ตนเป็นพี่คนโต เรียนจบปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์พืชสวน และเรียนต่อปริญญาโท ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางมด คณะสาขาเทคโนโลยีและการเก็บเกี่ยว...

“การทำงานของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ”

“การทำงานของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ”

          คุณสมพร  เล่าว่า เริ่มจากต้องการที่จะหาสถานที่ที่เรียนดนตรี โดยมีพื้นฐานกีต้าร์ แต่อยากเก่งมากขึ้น จึงหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไปเจอโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีที่เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ ซึ่งทางเครือข่ายจัดขึ้นในช่วงประมาณกลางปี 2550 จึงสมัครเข้ามาเรียนกีต้าร์ในโครงการ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก