ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน้าที่และพันธกิจ

ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น

  • หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์
  • สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
  • รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้
  • สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.

 จึงเรียนให้ผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากเนื้อหาหรือเว็บไซต์มีความผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

ข่าว/บทความ แนะนำ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาในการเขียนสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Prevention and Intervention of Writing Difficulties for Students with Learning Disabilities) ตอนที่ 6

064

คาดหวังว่าเด็กทุกคนจะเรียนรู้เรื่องการเขียน

อย่างกรณีที่เกิดขึ้นบ่อยๆนี้ Snoopy กำลังนั่งเคาะพิมพ์ดีดอย่างแรงอยู่บนหลังคาบ้านสุนัขของมัน ในตอนที่ Lucy เข้ามาขอดูว่า มันกำลังเขียนอะไรอยู่ เธอกล่าวตัดสินอย่างรวดเร็วว่า ‘นี่ไม่ใช่เรื่องเศร้า แต่เป็นเรื่องโง่ ๆ ตะหาก’ Snoopy...

การป้องกันและแก้ไขปัญหาในการเขียนสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(Prevention and Intervention of Writing Difficulties for Students with Learning Disabilities) ตอนที่ 5

009

รีบเยียวยาเสียแต่เนิ่นๆ

หลังจากปลุก Snoopy ให้ตื่น Sally น้องสาวของ Charlie Brown ได้ขอคำแนะนำในเรื่องการเขียนSnoopy บอกในทันทีว่า ‘ได้เลย แต่อย่าอ้างชื่อฉันนะ’ หลังจากนั้นเธอก็ถามเจ้าสุนัขเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับชื่อเรื่อง ‘Our Animal Friends’ (เพื่อนที่เป็นสัตว์ของฉัน...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก