ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น
หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้
สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
 จึงเรียนให้ผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากเนื้อหาหรือเว็บไซต์มีความผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

ข่าว/บทความ แนะนำ

การให้บริการช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา ตอนที่ 2 13/09/2010

การให้บริการช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา ตอนที่ 2 13/09/2010

เด็กประเภทนี้มักจะได้รับการประนามอยู่บ่อยๆ โดยผู้ใหญ่ที่โรงเรียนที่ไม่เข้าใจ ปัจจุบันนี้  ต้องขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ที่ฉลาดที่ไม่ยอมรับการบอกกล่าวอย่างผิดทางของนักการศึกษาว่า  ลูกๆ ของพวกเขา “ขี้เกียจ” “ก่อกวนอย่างตั้งใจ” “ตัวสร้างความยุ่งยาก” “รบกวน” “ทำตัวเป็นปฏิปักษ์” และ “น่ารำคาญ” อีกด้วย ...

การให้บริการช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา ตอนที่ 1 30/08/2010

การให้บริการช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา ตอนที่ 1 30/08/2010

ในทางการศึกษา การบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษามักถูกมองข้ามไป  เพราะว่านักเรียนคนนั้นมักจะพูดจามาก ในฐานะเป็นการชดเชย  เขามีความจำที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงสำหรับข้อมูลทางภาษาที่ตายตัว ดังนั้น ทักษะการสะกดคำและการอ่านแต่ช่วงแรกเริ่มตามปกติจะสร้างความมั่นใจอย่างแข็งขันให้กับเขา ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก