ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประกวดหนังสั้นเตรียมคนรุ่นใหม่สู่ประชาคมอาเซียน

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท) เชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไปส่งหนังสั้นเข้าประกวดในหัวข้อ การเตรียมพลังคนรุ่นใหม่สู่การเป็นประชาคมอาเซียน “Charming ASEAN” Youth for ASEAN’s future ผู้สนใจสามารถส่งผลงานด้วยตนเอง พร้อมกรอกใบสมัครได้ที่กลุ่มประสานงานต่างประเทศ สำนักงาน สท ชั้น 2 เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ หรือทางไปรษณีย์ หมดเขต 30 เมษายน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aseanthailand.org 

ข่าว/บทความ แนะนำ

กลยุทธ์ในการสื่อสารสำหรับชั้นเรียนทุกประเภท: โดยเฉพาะผู้เรียนภาษาอังกฤษและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

033

เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) มักมีปัญหาเรื่องภาษา ซึ่งมาในหลากหลายรูปแบบ พวกเขาอาจมีปัญหาในการทำความเข้าใจว่าคุณพูดอะไร ปัญหานี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาทางการได้ยิน (ปัญหาในการประมวลผลเกี่ยวกับเสียงต่างๆ) หรือปัญหาในการรับรู้ด้านภาษา (มีปัญหาในการทำความเข้าใจคำต่างๆ...

วิธีช่วยให้เด็กเขียนหนังสือได้ดี: บทสัมภาษณ์ Steve Graham

17

Steve Graham ศาสตราจารย์และหัวหน้าโครงการ Currey Ingram ด้านการศึกษาพิเศษที่ Vanderbilt University กล่าวว่า วิธีปฏิบัติที่อ้างอิงงานวิจัยที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เด็กที่ความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีอยู่ 3 วิธี คือ ครูควรจะ (ก) สอนเด็กอย่างชัดเจนถึงวิธีการวางแผน ทบทวน...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก