ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โชว์งานวิจัยฝีมือคนไทยเพื่อคนไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo 2014) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (Research for Quality of Life, Sustainable Economy and Society) ในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โชว์ผลงานวิจัยจากมันสมองนักวิจัยไทยเพื่อคนไทย พร้อมการประชุมสัมมนาที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่ควรเร่งแก้ไข พัฒนา ตลอดจนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยเปิดให้ชมฟรี

ข่าว/บทความ แนะนำ

กลยุทธ์ในการสื่อสารสำหรับชั้นเรียนทุกประเภท: โดยเฉพาะผู้เรียนภาษาอังกฤษและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

033

เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) มักมีปัญหาเรื่องภาษา ซึ่งมาในหลากหลายรูปแบบ พวกเขาอาจมีปัญหาในการทำความเข้าใจว่าคุณพูดอะไร ปัญหานี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาทางการได้ยิน (ปัญหาในการประมวลผลเกี่ยวกับเสียงต่างๆ) หรือปัญหาในการรับรู้ด้านภาษา (มีปัญหาในการทำความเข้าใจคำต่างๆ...

วิธีช่วยให้เด็กเขียนหนังสือได้ดี: บทสัมภาษณ์ Steve Graham

17

Steve Graham ศาสตราจารย์และหัวหน้าโครงการ Currey Ingram ด้านการศึกษาพิเศษที่ Vanderbilt University กล่าวว่า วิธีปฏิบัติที่อ้างอิงงานวิจัยที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เด็กที่ความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีอยู่ 3 วิธี คือ ครูควรจะ (ก) สอนเด็กอย่างชัดเจนถึงวิธีการวางแผน ทบทวน...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก