ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น
 
หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้
สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
 จึงเรียนให้ผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากเนื้อหาหรือเว็บไซต์มีความผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet
 
 

ข่าว/บทความ แนะนำ

การตอบสนองต่อการให้ความช่วยเหลือ (RTI): คู่มือเบื้องต้นสำหรับผู้ปกครอง

010

 ความกังวลอันยิ่งใหญ่ของผู้ปกครอง รวมทั้งบรรดาครู คือ การให้ความช่วยเหลือเด็กที่เกิดปัญหาขึ้นที่โรงเรียน ผู้ปกครองทุกคนต้องการจะเห็นลูกของตนได้ดีที่สุดกันทั้งนั้น และจะกลับเกิดเป็นความผิดหวังขึ้นมาทันทีเมื่อลูกของตนอยู่ล้าหลังคนอื่น ไม่ว่าจะในเรื่องของการเรียนรู้ด้านการอ่าน...

เส้นทางสู่การเขียน: เสริมความกระตือรือร้นในการเขียนให้แข็งแกร่ง ตอนที่ 4

010
การติชม (Feedback)
ผลจากการทดลองในงานวิจัยให้ข้อเสนอแนะว่า การให้คำติชมในระหว่างหรือหลังกิจกรรมการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบสำคัญในขั้นตอนการแก้ไขความผิดพลาด เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะมีการติชมและการอภิปรายเรื่องของการเรียนรู้  อย่างไรก็ตาม...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก