ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน้าที่และพันธกิจ

      ให้บริการสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับคนพิการ หรือบุคคลซึ่งมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้สามารถเรียนรู้ได้โดยสะดวก มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อการพัฒนาตนเองของคนพิการทุกประเภท สามารถเรียนรู้ได้โดยสะดวกและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทได้อย่างเท่าเทียม อาทิ หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์   สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น  รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
จึงเรียนท่านผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากมีข้อเสนอแนะหรือเว็บไซต์ผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

ข่าว/บทความ แนะนำ

“การดำเนินงานของสมาคมนวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา”

การดำเนินงานของสมาคมนวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา

          คุณพัชรา กล่าวว่า สมาคมฯดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 5 เป็นการรวมกลุ่มของผู้ปกครองของคนพิการทางสติปัญญา โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำ แต่ไม่ได้มุ่งเน้นที่เด็กเพียงอย่างเดียว ยังนึกถึงครอบครัวของเด็กด้วย ถ้าดูแลแต่เด็ก ๆ แต่ครอบครัวไปไม่ได้ ในการที่ทำแล้วไม่มีประโยชน์...

“ความรักของแม่”

“ความรักของแม่”

          คุณพัชรา กล่าวว่า เป็นคุณแม่ตั้งแต่อายุ 15 ที่สุดของความเป็นแม่ ดีใจมาก ด้วยความที่เป็นลูกคนแรกประคบประหงมอย่างสูง คิดว่าลูกน่าสมบูรณ์ทุกอย่าง เพราะว่า ตั้งแต่มีลูกต้องตรวจตามที่หมอบอกตลอด ทานอาหารตามที่หมอสั่ง อย่าเป็นไข้ ด้วยความที่ต้องแต่งงานแล้ว ต้องปากกัดตีนถีบ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก