ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น
 
หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้
สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
 จึงเรียนให้ผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากเนื้อหาหรือเว็บไซต์มีความผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet
 
 

ข่าว/บทความ แนะนำ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาในการเขียนสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(Prevention and Intervention of Writing Difficulties for Students with Learning Disabilities) ตอนที่ 5

009

รีบเยียวยาเสียแต่เนิ่นๆ

หลังจากปลุก Snoopy ให้ตื่น Sally น้องสาวของ Charlie Brown ได้ขอคำแนะนำในเรื่องการเขียนSnoopy บอกในทันทีว่า ‘ได้เลย แต่อย่าอ้างชื่อฉันนะ’ หลังจากนั้นเธอก็ถามเจ้าสุนัขเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับชื่อเรื่อง ‘Our Animal Friends’ (เพื่อนที่เป็นสัตว์ของฉัน...

การป้องกันและแก้ไขปัญหาในการเขียนสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(Prevention and Intervention of Writing Difficulties for Students with Learning Disabilities) ตอนที่ 4

69

ตารางที่ 2

ขั้นตอนการดำเนินการที่อาศัยการวิจัยเพื่อการสอนเรื่องการสะกดคำศัพท์แก่เด็กนักเรียนที่มีอาการของ LD
   
@ ก่อนเรียนการสะกดคำใหม่ๆ ให้เด็กทำการทดสอบก่อนเรียนเพื่อระบุคำต่างๆ ที่เด็กจำเป็นต้องเรียน
@...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก