ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิถีแห่งน้ำ:ธารชีวิตแห่งโลก

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: นัยนา นิยมวัน
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 186 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน คำนำผู้เขียน สารบัญ
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 มารู้จักน้ำกันเถอะ
 • ตอนที่ 2 บทที่ 2 สมบัติที่น่าสนใจของน้ำ
 • ตอนที่ 3 บทที่ 3 ประโยชน์ของน้ำต่อประชากรโลก
 • ตอนที่ 4 บทที่ 4 น้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
 • ตอนที่ 5 บทที่ 5 น้ำประปา
 • ตอนที่ 6 บทที่ 6 น้ำเสีย
 • ตอนที่ 7 บทที่ 7 บทสรุป มหัศจรรย์ของน้ำ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก