ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
1 ‘สตีเฟน ฮอว์กิ้ง’อัจฉริยะเหนือกาลเวลา ข่าวประจำวัน 0
2 มรภ.สงขลา สอนท้องถิ่นเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสแบบดิจิทัล ข่าวประจำวัน 0
3 สสจ.ยะลา จัดงาน “รวมพลังรณรงค์ด้านสุขภาพ” ภายใต้หัวข้อ “รวมพลัง อสม.ยะลา ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่ ปรับใช้เทคโนโลยี สร้างสุขภาพดีทุกกลุ่มวัย” เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติจังหวัดยะลา ประจำปี 2561 ข่าวประจำวัน 0
4 สภาวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีแถลงข่าวคอนเสิร์ตวัฒนธรรมไทยเพื่อการกุศล ข่าวประชาสัมพันธ์ 0
5 หน่วยเฉาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ช่วยเหลือประชาชนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับราษฎร และเข้าเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ป่วยพิการยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน รวม 10 ราย ข่าวประจำวัน 0
6 "สามารถ"เสนอ3 ประเด็น แก้ปํญหาคนพิการใช้บริการ บีทีเอส ข่าวประจำวัน 0
7 จ.อุดรธานี ขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAN-M-OSH รุ่น 2 เสริมสร้างความวัฒนธรรมความปลอดภัย เกิดเครือข่ายกลุ่มแรงงานอาเซียน 4 สัญชาติ ข่าวประชาคมอาเซียน 0
8 "สตีเฟน ฮอว์กิง" ชายบนรถเข็นผู้ใช้ชีวิตเพื่อปลดล็อคจักรวาล ข่าวประจำวัน 0
9 สมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหมอนวดแผนไทยผู้พิการตาบอด ออกให้บริการนวดแผนไทยผู้สูงอายุฟรี ร่วมทำความดีตอบแทนสังคมและชุมชน ข่าวประจำวัน 0
10 จังหวัดกระบี่ ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อนำส่วนราชการระดับจังหวัดมาพบปะและให้บริการประชาชน ข่าวประจำวัน 0
11 เปิดตัวรายการ “Over The Limit ปฏิบัติการทะลุพิกัด” ข่าวประจำวัน 0
12 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ข่าวประจำวัน 0
13 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเวทีแจ้งเกิดเพื่อคนพิการ ที่เปลี่ยนภาระให้เป็นพลังในรายการ Over the limit ปฎิบัติการทะลุพิกัด ข่าวประจำวัน 0
14 ให้สิทธิคนพิการที่เป็นผู้ประกันตน เลือกใช้สิทธิการรักษาได้แล้ว ข่าวประจำวัน 2
15 ขอเชิญส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3
16 พม. กำชับทีม One Home ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคมที่ จ.กาฬสินธุ์ สมุทรปราการ นครปฐม และตาก ข่าวประจำวัน 2
17 ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน ตรวจงานราชการในสังกัดที่ จ.สุพรรณบุรี ข่าวประจำวัน 2
18 ศูนย์ธรรมศูนย์อำเภอด่านซ้าย จ.เลย รับเรื่องร้องทุกข์ปัญหาความเดือดร้อนสำหรับที่จอดรถคนพิการ ข่าวประจำวัน 3
19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กำหนดจัดทำแขน-ขาเทียม ให้ผู้พิการแขน-ขา ข่าวประจำวัน 3
20 ผู้ว่าฯ ยะลา มอบผ้าห่มพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ข่าวประจำวัน 4

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก