ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
1 กลุ่ม ดาว ชวนนักวิ่งร่วมรักษ์โลก ข่าวประจำวัน 0
2 "นาวาตรี วรวิทย์"ให้กําลังใจนักกีฬาพาราวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ข่าวประจำวัน 1
3 เด็กหูหนวก สวนดุสิต เจ๋ง !!! ข่าวประจำวัน 0
4 ชูคนพิการเข้าถึงสิทธิเวทีโลก-ย้ำเมืองเป็นมิตร ข่าวประจำวัน 1
5 วอนยกระดับ“ขนส่งสาธารณะ”เอื้อประชากรกลุ่มเฉพาะ ข่าวประจำวัน 1
6 คอลัมน์: สถานีพัฒนาสังคม: ปัญหาและอุปสรรคการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ข่าวประจำวัน 1
7 อาชีวะร่วมมือมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ผลิตมือกล ยกระดับคุณภาพการดำรงชีวิตผู้พิการทางมือ ข่าวประจำวัน 0
8 สคร.12 สงขลา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องในวัน ASEAN Dengue Day วันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิ.ย. 62 ข่าวประชาคมอาเซียน 0
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ภายใต้ธีม “End Dengue : Start with me หยุดไข้เลือดออก : เริ่มต้นที่ตัวเรา” ข่าวประชาสัมพันธ์ 0
10 ผลิตภัณฑ์ยางพารา นวัตกรรมนำทางผู้พิการทางการเห็น ข่าวประจำวัน 0
11 สภาคนพิการ จ.สกลนคร เดินหน้าพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งคนพิการ ข่าวประจำวัน 0
12 " มุกดาหาร มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการประเภทรายบุคคล " ข่าวประจำวัน 0
13 อบรมการเสริมศักยภาพเด็กที่มีภาวะออทิสติก สมัครภายในวันที่ 17 มิ.ย.62 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3
14 เชียงรายจัดกิจกรรมค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการผลิตสื่อให้เป็นครูสอนนักเรียน ข่าวประจำวัน 4
15 สสส.โชว์ผลงาน 1 ทศวรรษงานสุขภาวะ ปลุกคนไทยร่วมดูแลประชากรกลุ่มเฉพาะ ข่าวประจำวัน 4
16 เปิดเวทีคลุกวงใน "ประชากรกลุ่มเฉพาะ" ได้โปรดฟังเสียงพวกเขาอีกครั้ง.. ข่าวประจำวัน 5
17 เจาะความคิด! "น้องฮับ" เด็กไทยอายุน้อยสุดจากทั่วโลกเข้ารอบ Google Science Fair ข่าวประจำวัน 4
18 1414 Plus โลกแห่งข้อมูลข่าวสารของคนตาบอด ข่าวประชาสัมพันธ์ 6
19 สสส.ร่วมเครือข่ายจัดประชุมใหญ่ขับเคลื่อนงานสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 12-13 มิ.ย.นี้ ข่าวประจำวัน 4
20 สสปน. สร้างมาตรฐานสถานที่จัดประชุม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 4

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก