ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
1 กาชาดสมุทรสาครเยี่ยมให้การช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ.ณัฐณิชา โกสมุทร ผู้เขียนจดหมายถึงรัชกาลที่ 10 เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ข่าวประจำวัน 1
2 จังหวัดกาญจนบุรีนำหน่วยบริการเคลื่อนที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ข่าวประจำวัน 1
3 จังหวัดยะลา จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง พร้อมมอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภค บริโภค ข่าวประจำวัน 1
4 ม.อ. ขอเรียนเชิญเพื่อนสื่อมวลชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ชมโขน ฟรี รอบปฐมทัศน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1
5 พม.เร่งช่วยเหลือชายยากจน ต้องเลี้ยงดูลูกชายวัย 1 ขวบ พร้อมช่วยเหลือ 2 ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส มีทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 1
6 ผู้พิการศรีสะเกษกว่า 100 คน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ‘ในหลวงร.9’ ทรงช่วยเหลือให้ดูแลตนเองได้ ข่าวประจำวัน 1
7 ปรบมือให้ ! โซเชียลชม Grab Bike ให้คนหูหนวกทำงาน ข่าวประจำวัน 2
8 สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิกแอซิด ข่าวประจำวัน 2
9 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เชิญร่วมโครงการ The Dream Stars พิชิตฝันสู่ดวงดาว ข่าวประชาสัมพันธ์ 2
10 คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กำหนดมอบสิ่งของให้โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น ต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์ 2
11 จ.สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากล วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม นี้ ข่าวประจำวัน 3
12 เผยมุมมองนักธุรกิจใหม่ โครงการ พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 2 ข่าวประจำวัน 2
13 "ผู้พิการวิลแชร์”ขึ้นศาลไต่สวนฟ้องกทม. ข่าวประจำวัน 5
14 สถาบันราชานุกูลจัดกิจกรรมส่งเสริมพลังใจครอบครัว ข่าวประจำวัน 6
15 สสส. โชว์ผลงานปี 59 เข้าเป้า ปักธรปี 60 เร่งเดินสร้างเสริมสุขภาพ 3 ด้าน ข่าวประจำวัน 4
16 สรุปมติ ครม.ประจำวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ข่าวประจำวัน 5
17 เทศบาลตำบลด่านซ้าย จ.เลย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ผู้ปกครองและผู้ดูแล ประจำปี 2560 ข่าวประจำวัน 6
18 ผู้ว่างงานและผู้พิการในจังหวัดลำพูน ร่วมงานนัดพบแรงงาน ประจำปี 2560 ข่าวสมัครงาน 1
19 บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมกับนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนฟรี ที่ ต.โคกสนวน อ.ชำนิ ข่าวประจำวัน 5
20 ซีพีเอฟร่วมกับภาครัฐ สร้างสังคมพึ่งตน จ้างงานคนพิการ ยกระดับคุณภาพชีวิตดีขึ้น ข่าวประจำวัน 6

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก