ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
1 อธิบดีกรมอาเซียน เปิดเผย เลขาธิการอาเซียน ในความสำคัญกับเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนของไทย ที่จะเป็นกลไกร่วมกันขับเคลื่อนการประชุมอาเซียนแชร์ ในปี 2562 ข่าวประชาคมอาเซียน 0
2 นายกรัฐมนตรี หารือเลขาธิการอาเซียน ร่วมผลักดันอาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ข่าวประชาคมอาเซียน 0
3 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 ข่าวประชาคมอาเซียน 0
4 ชาวบ้านอุดรธานีสุดดีใจ ได้บ้านใหม่ ไม่ต้องนอนเปียกฝน หลังธารน้ำใจบริจาคเงินตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง จังหวัดอุดรธานี"บ้านอุ่นรัก" ข่าวประจำวัน 0
5 สมุทรสาครจัดโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนโดยตรง ลดรายจ่าย ลดเวลาประชาชนที่จะเดินทางมาติดต่องานราชการ ข่าวประจำวัน 0
6 ประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จ.อุทัยธานี ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการ และช่วยเหลือผู้พิการที่มาติดต่อราชการ ข่าวประจำวัน 0
7 กรมการปกครอง จัดหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการในสถานที่ต่างๆ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือ ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 0
8 พม. เตรียมปั้นคนพิการทุกประเภทสู่นักร้องลูกทุ่งอาชีพ ภายใต้โครงการชุมทางดาวทอง ดาวประดับฟ้า เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถ พร้อมยกระดับอาชีพของคนพิการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 0
9 คณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว จัดประชุมร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประจำวัน 0
10 จังหวัดนครนายกเปิดโครงการสถานีสวัสดิการ ข่าวประจำวัน 0
11 จังหวัดยะลา ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "ไทยนิยม ยั่งยืน" คึกคัก ข่าวประจำวัน 0
12 รมช.ศึกษานำอาชีวะเดินหน้าขับเคลื่อน นวัตกรรม ต่อยอดสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ข่าวประจำวัน 2
13 สถาบันสิรินธรตั้งบ้านวิถีอิสระเพื่อผู้พิการ ฝึกทักษะการดำเนินชีวิตอย่างเสรี ข่าวประจำวัน 0
14 “แม่หนู” นำทีม “เกรท-สายไหม” เดินสายทำบุญ ณ บ้านราชาวดีหญิง ข่าวประจำวัน 0
15 แข้งไทยสู้เต็มที่พ่ายโมร็อคโก 0-3 ตกรอบฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์โลก ข่าวประจำวัน 0
16 ผู้นำประเทศสมาชิก ACMECS เตรียมการรับรองแผนแม่บท ACMECS Master plan เพื่อพัฒนาความร่วมมือในระยะ 5 ปี ข่าวประจำวัน 0
17 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ข่าวประชาคมอาเซียน 0
18 กระทรวงแรงงาน ร่วมกับเซ็นทาราพัฒนาเยาวชนด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้พิการ ปั้นเป็นพนักงานโรงแรมและรีสอร์ท ดำเนินการ 5 ปี เยาวชนมีงานทำแล้วกว่า 500 คน ข่าวประจำวัน 0
19 คณะกรรมาธิการสังคมเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สนช.ศึกษาดูงานสภาเด็กเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ข่าวประจำวัน 0
20 กลุ่มผู้สูงอายุตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว รวมตัวสร้างอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต ข่าวประจำวัน 1

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก