ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
1 รัฐบาลไทยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหภาพยุโรปและความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ข่าวประชาคมอาเซียน 1
2 ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชี้กรณีสหภาพยุโรปปรับความสัมพันธ์กับประเทศไทย ส่งผลดีทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง ข่าวประชาคมอาเซียน 1
3 จังหวัดแพร่ จัดงาน “มหกรรมไม้สักจังหวัดแพร่ Furniture City” ข่าวประชาคมอาเซียน 2
4 ธ.ก.ส.ยะลา เปิดให้ผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการขอเข้ารับสิทธิ์ในการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้า หรือบริการ ตามมาตรา 35 ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2
5 จังหวัดยะลา เปิดค่ายกิจกรรมครอบครัวอุ่นรักด้วยศิลปะ “Art for All” เสริมพัฒนาการเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ร่วมกิจกรรมระหว่างครู ผู้ปกครอง ข่าวประจำวัน 2
6 จังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัด ประจำปี 2560 ข่าวประจำวัน 2
7 ผู้ว่าฯ เลย มอบโถส้วมแบบนั่งราบ แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส สอดคล้องวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ประเด็น (Loei for All) เลยเมืองของทุกคน ข่าวประจำวัน 1
8 จ.สระแก้ว จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1
9 พม.มอบรางวัล องค์กร สนับสนุนงานคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560 ข่าวประจำวัน 2
10 กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “Dream ASEAN” เปิดจินตนาการสร้างสังคมอาเซียนผ่านคนรุ่นใหม่ด้วยสื่อสร้างสรรค์ ข่าวประชาคมอาเซียน 3
11 นักวิชาการสะท้อนแนวคิดรัฐสวัสดิการจะช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างยั่งยืนกว่าการขับเคลื่อนประเทศด้วยแนวทางทุนนิยมเสรีนิยม ข่าวประจำวัน 3
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล เตรียมมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภทในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2560 จำนวน 103 ทุน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ข่าวประจำวัน 3
13 เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะสระแก้ว นำสื่อมวลชนสัญจรจากส่วนกลางและพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ จากการคัดกรองกลไกด้วยระบบ GIS ข่าวประจำวัน 2
14 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศล ครั้งที่ 3 ในโอกาสครบรอบ 35 ปี ข่าวประชาสัมพันธ์ 3
15 ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ อ.บ้านนาสาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพจากรัฐบาลและติดตามการช่วยเหลือ ข่าวประจำวัน 3
16 รพ.สต.บ้านหนองอุมลัวและนักบริบาลตำบลโพนสูง เยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุและผู้พิการผู้ด้อยโอกาสเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ ข่าวประจำวัน 3
17 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ณ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม ข่าวประจำวัน 3
18 จังหวัดสระแก้วจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3
19 จังหวัดนครพนม นำผลงานคนพิการโชว์วันคนพิการสากล สร้างการสนับสนุนระดับพื้นที่ ข่าวประจำวัน 2
20 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการใน จ.สุโขทัย จำนวน 131 ทุน ข่าวประจำวัน 2

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก