ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
1 "นาวาตรี วรวิทย์"ให้กําลังใจนักกีฬาพาราวอลเลย์บอลทีมชาติไทย 1
2 เด็กหูหนวก สวนดุสิต เจ๋ง !!! 0
3 ชูคนพิการเข้าถึงสิทธิเวทีโลก-ย้ำเมืองเป็นมิตร 1
4 วอนยกระดับ“ขนส่งสาธารณะ”เอื้อประชากรกลุ่มเฉพาะ 1
5 คอลัมน์: สถานีพัฒนาสังคม: ปัญหาและอุปสรรคการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 1
6 อาชีวะร่วมมือมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ผลิตมือกล ยกระดับคุณภาพการดำรงชีวิตผู้พิการทางมือ 0
7 ผลิตภัณฑ์ยางพารา นวัตกรรมนำทางผู้พิการทางการเห็น 0
8 สภาคนพิการ จ.สกลนคร เดินหน้าพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งคนพิการ 0
9 " มุกดาหาร มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการประเภทรายบุคคล " 0
10 เชียงรายจัดกิจกรรมค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการผลิตสื่อให้เป็นครูสอนนักเรียน 4
11 สสส.โชว์ผลงาน 1 ทศวรรษงานสุขภาวะ ปลุกคนไทยร่วมดูแลประชากรกลุ่มเฉพาะ 4
12 เปิดเวทีคลุกวงใน "ประชากรกลุ่มเฉพาะ" ได้โปรดฟังเสียงพวกเขาอีกครั้ง.. 5
13 เจาะความคิด! "น้องฮับ" เด็กไทยอายุน้อยสุดจากทั่วโลกเข้ารอบ Google Science Fair 4
14 สสส.ร่วมเครือข่ายจัดประชุมใหญ่ขับเคลื่อนงานสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 12-13 มิ.ย.นี้ 4
15 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการคาราวาน พม.ตรัง เพื่อผู้สูงอายุ และคนพิการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5
16 จ.สตูล เตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการสตูลโอเพนท์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 4
17 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดโครงการคาราวานพม.ตรัง เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4
18 รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2562 4
19 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการนำร่องศูนย์ดูแลคนพิการในช่วงกลางวัน (DAY CARE CENTER) 4
20 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สโมสรโรตารี ภาครัฐ ภาคเอกชน มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับผู้พิการ 3

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก