ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
1 “มทร.ศรีวิชัย” กับรถคนพิการต้นแบบเครื่องยนต์เล็กเบนซิน 2
2 "ณัฏฐพล" ตีปี๊บเรียนสายอาชีพมีงานทำ 1
3 จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนในเขตท้องที่ อ.สบปราบ 1
4 ศพอ.พระประแดง จัดพิธีลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริม การฝึกอาชีพและการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ 2
5 ประชาชนชาวตรัง ให้ความสนใจร่วมสมัครวิ่งส่งต่อความรักไม่สิ้นสุด กระจายความสุขทั่วไทย พร้อมกระทบไหล่ดาราดัง 2
6 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ เปิดงาน “วิ่งไปไม่ทิ้งกัน 2020 No One Left Behind” งานวิ่งครั้งแรกของไทยที่คนพิการชวนคนทั่วไปมาร่วมวิ่งชิงถ้วยพระราชทานฯ โดยมีผู้แทนเครือซีพี-ทรูเฝ้ารับเสด็จและรับพระราชทานโล่ 2
7 ไทย เลื่อน เป็นเจ้าภาพจัด กีฬาผู้พิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก 2
8 ไทยเบฟ ส่งเสริมอาชีพคนพิการมีงานทำมีรายได้ 7
9 กทม.เพิ่มประสิทธิภาพจัดระเบียบทางเท้า - จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 2
10 เพิ่มความรวดเร็วการจองรถบริการสำหรับผู้พิการ - ผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น 3
11 พมจ.พิจิตร ระดมสมองทุกภาคจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ 2
12 จ.พิจิตร ผู้สูงอายุ รวมตัวลงพื้นที่ส่งความรัก มอบความห่วงใยให้ผู้สูงอายุ ยากไร้และพิการ ในวันแห่งความรัก 4
13 เพชรบุรีเปิดโครงการนวดเพื่อสุขภาพให้ผู้สูงอายุที่ชะอำ 2
14 ‘มือเทียมกล’ ควบคุมผ่านสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ เพื่อคนพิการ 3
15 มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ปีที่ 11 2
16 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น มอบกายอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ 2
17 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและพิการในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2
18 จังหวัดชุมพร เตรียมเปิดให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สร้างนักกีฬาเสริมสุขภาพประชาชน 2
19 จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมกิจกรรม วันนัดพบแรงงาน ในงาน“เทคนิคปริทัศน์” 4
20 จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน ปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี พุทธศักราช 2562 4

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก