ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
1 พก. เคาะบ้าน โครงการ “พก. ปันสุขสู่ชุมชนลำชะล่า”จัดทำสมุดพกครอบครัว กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน พร้อมแนะสิทธิ์ “เราชนะ” 2
2 พม. จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 มหกรรมลดความเลื่อมล้ำทางสังคมและวันสตรีสากล 2564 ที่จังหวัดนครราชสีมา 2
3 อบจ.ราชบุรีจัดฝึกอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการฟื้นฟูสมรรถภาพ 1
4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งรัดข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี เร่งช่วยเหลือผู้ว่างงานที่เดินทางกลับจากมาเลเซียจากผลกระทบโควิดให้มีงานทำ 2
5 ภาคเอกชนร่วมสร้างทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนนอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคอีสาน 2
6 เร่งผลักดันให้คนพิการมีงานทำเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันคนพิการมีงานทำแล้วกว่า 7 แสนคนทั่วประเทศ 2
7 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมงานวันคนพิการสากล "มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม" และวันสตรีสากล จังหวัดนครราชสีมา 1
8 จ.ร้อยเอ็ดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด - 19 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 1
9 จังหวัดตราด ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1
10 รู้จักเชฟสาว ผู้ก้าวข้ามความพิการ ทำงานโรงแรมดัง แม้ไร้มือทั้งสอง 2
11 บอร์ดกช.ชงปรับเงินอุดหนุนนร.พิการรร.เอกชน 2
12 รมช.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มเปราะบาง เยี่ยมชมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อคนไทยมีงานทำ 3
13 จ.ลำพูนติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม 2
14 เร่งผลักดันให้คนพิการมีงานทำเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันคนพิการมีงานทำแล้วกว่า 7 แสนคนทั่วประเทศ 2
15 ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี เปิดประชุมคณะกรมการจังหวัด ติดตามผลการดำเนินงานและสถานการณ์ในพื้นที่ 3
16 จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความเท่าเทียม ช่วยเหลือเยียวยาช่วงโควิด-19 แก่คนพิการ 2
17 พก. ทอท. ร่วมสำรวจ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ท่าอากาศยานดอนเมือง 2
18 พก. ปันสุข มอบแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้สมาคมคนพิการ 4
19 เร่งปรับโฉม 2 ท่าเรือริมเจ้าพระยา เชื่อมเรือคลองผดุง 4
20 เลขาธิการคุรุสภาตรวจสนามสอบตั๋วครู 7

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก