ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
1 พม. เร่งสำรวจคนพิการติดเตียงและตกหล่น ให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างเท่าเทียม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จย่า” 4
2 เริ่มแล้ว!! ให้ ‘ผู้พิการ-ผู้ดูแลคนพิการ’ กู้ 6 หมื่น สูงสุด 1.2 แสน ชำระคืน 5 ปี ปลอดดอกเบี้ย 3
3 ผู้พิการรับผลกระทบหนัก นายจ้างเมินรับเข้าทำงาน 4
4 คณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา เตรียมแผนเปิดเมืองรับการท่องเที่ยว ตามแนวทางเปิดประเทศ เฟส 3 2
5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันมหาพน (ศูนย์สารพัดนึก) ให้บริการกลุ่มเปราะบางทุกช่วงวัยในพื้นที่ 3
6 อำเภอเบตง มอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งมอบห้องน้ำให้ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 3
7 รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือผู้เปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองตาก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 3
8 พอ.สว. จังหวัดพิษณุโลก จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 (แอสตร้าเซนเนก้า) และฉีดวัคซีนฯ ให้กับกลุ่มเปราะบาง (ซิโนฟาร์ม) 2
9 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2564 2
10 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้พื้นที่อำเภอดงหลวง 2
11 สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดตราดแถลงข่าว จำหน่ายของที่ระลึก เพื่อยังชีพสำหรับคนพิการ และซ่อมแซมที่พักอาศัยของคนพิการ 2
12 ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 10/2564 2
13 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังจัดอบรมหลักสูตรตัดผมชาย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โครงการย่อยส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับกลุ่มคนพิการ 2
14 รายงาน : เวิร์กช็อป..เพิ่มทักษะ ‘คนพิการ’ พร้อมทำงาน ‘สถานประกอบการ’ 8
15 กกท. ส่งมอบไม้เท้าส่องสว่างอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตา 8
16 เลขาฯสมาคมกีฬาคนพิการ-โค้ช พร้อมนักกีฬา”เทเบิลเทนนิส”ชุดพาราลิมปิกเกมส์ เข้าขอบคุณ พล.ต.อ.วิสนุ จตช. 8
17 พมจ.ชัยนาท ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมอำเภอสรรพยาและอำเภอเมือง 7
18 สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วม 5,493 หลัง ทางการเร่งช่วยเหลือ และเสริมคันกั้นน้ำ 8
19 พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564 และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ " ครูการศึกษาพิเศษ" 8
20 จังหวัดชุมพร ปฏิบัติการตรวจค้นหาเชิงรุก กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ในชุมชนปากน้ำชุมพร 10

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก