ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ห้องสมุดสื่อ

ลำดับ ชื่อหนังสือ/รายการ ประเภทสื่อ วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 ช่องทางการขยายอาชีพ อช.31001 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 21 มกราคม 2022 0
2 สยามคือบ้านของเรา หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 4 มกราคม 2022 13
3 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช.21001 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 24 ธันวาคม 2021 18
4 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช.11001 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 14 ธันวาคม 2021 28
5 ธรรมะ สําหรับผู้ป่วย หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 22 พฤศจิกายน 2021 29
6 ลมแล้งเริงระบำ หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 8 พฤศจิกายน 2021 29
7 การเงินเพื่อชีวิต 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สค32029) ปรับปรุง2561 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 26 ตุลาคม 2021 46
8 การเงินเพื่อชีวิต 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สค22016) ปรับปรุง2561 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 19 ตุลาคม 2021 58
9 มองโลกแบบวิกรม หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 29 กรกฎาคม 2021 84
10 น้องส้ม (ผู้มักง่วงเหงาหาวนอนเป็นประจำ แต่.แสนซน) หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 15 กรกฎาคม 2021 88
11 ชีวิตใหม่ หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 25 มิถุนายน 2021 77
12 ครอบครัวกลางถนน หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 25 มิถุนายน 2021 69
13 ม่าเหมี่ยว หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 27 พฤษภาคม 2021 79
14 เด็กหญิงสองหัวใจ หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 27 พฤษภาคม 2021 81
15 คนข้ามฝัน หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 27 พฤษภาคม 2021 78
16 รายการโทรทัศน์สะพายกล้องท่องลาว (ภาษามือ Big Sign) ตอนที่ 26 ปากเซสู่ประเทศไทย วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 17 พฤษภาคม 2021 113
17 คาถาชีวิต หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 5 พฤษภาคม 2021 88
18 รายการโทรทัศน์สะพายกล้องท่องลาว (ภาษามือ Big Sign) ตอนที่ 25 ปราสาทหินวัดพู วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 29 เมษายน 2021 112
19 เมื่อกางปีกแล้ว..ก็ต้องบิน หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 26 เมษายน 2021 90
20 คาถาชีวิต 3 หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 26 เมษายน 2021 72

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก