ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวีดิทัศน์

ลำดับ ชื่อรายการ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 รายการนิทานอาเซียน ตอนที่ 11 นิทานฟิลิปปินส์ ตอนที่ 2 มีภาษามือขนาดใหญ่ (Bigsign) วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 20 พฤศจิกายน 2023 11
2 รายการนิทานอาเซียน ตอนที่ 10 นิทานฟิลิปปินส์ ตอนที่ 1 มีภาษามือขนาดใหญ่ (Bigsign) วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 9 พฤศจิกายน 2023 9
3 รายการนิทานอาเซียน ตอนที่ 9 นิทานบรูไน ตอนที่ 3 มีภาษามือขนาดใหญ่ (Bigsign) วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 9 พฤศจิกายน 2023 10
4 รายการนิทานอาเซียน ตอนที่ 8 นิทานบรูไน ตอนที่ 2 มีภาษามือขนาดใหญ่ (Bigsign) วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 3 ตุลาคม 2022 164
5 รายการนิทานอาเซียน ตอนที่ 7 นิทานบรูไน ตอนที่ 1 มีภาษามือขนาดใหญ่ (Bigsign) วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 19 กันยายน 2022 144
6 รายการนิทานอาเซียน ตอนที่ 6 นิทานไทย ตอนที่ 3 มีภาษามือขนาดใหญ่ (Bigsign) วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 19 กันยายน 2022 154
7 รายการนิทานอาเซียน ตอนที่ 5 นิทานไทย ตอนที่ 2 มีภาษามือขนาดใหญ่ (Bigsign) วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 12 กันยายน 2022 163
8 รายการนิทานอาเซียน ตอนที่ 4 นิทานไทย ตอนที่ 1 มีภาษามือขนาดใหญ่ (Bigsign) วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 12 กันยายน 2022 161
9 รายการนิทานอาเซียน ตอนที่ 3 นิทานกัมพูชา ตอนที่ 3 มีภาษามือขนาดใหญ่ (Bigsign) วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 29 สิงหาคม 2022 151
10 รายการนิทานอาเซียน ตอนที่ 2 นิทานกัมพูชา ตอนที่ 2 มีภาษามือขนาดใหญ่ (Bigsign) วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 22 สิงหาคม 2022 160
11 รายการนิทานอาเซียน ตอนที่ 1 นิทานกัมพูชา มีภาษามือขนาดใหญ่ (Bigsign) วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 17 สิงหาคม 2022 190
12 รายการโทรทัศน์สะพายกล้องท่องลาว ตอนที่ 1 กรุงเทพฯสู่หลวงพระบาง Audio Description (AD) วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 22 กุมภาพันธ์ 2022 172
13 รายการโทรทัศน์สะพายกล้องท่องลาว (ภาษามือ Big Sign) ตอนที่ 26 ปากเซสู่ประเทศไทย วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 17 พฤษภาคม 2021 255
14 รายการโทรทัศน์สะพายกล้องท่องลาว (ภาษามือ Big Sign) ตอนที่ 25 ปราสาทหินวัดพู วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 29 เมษายน 2021 273
15 รายการโทรทัศน์สะพายกล้องท่องลาว (ภาษามือ Big Sign) ตอนที่ 24 น้ำตกคอนพะเพ็ง วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 19 เมษายน 2021 261
16 รายการโทรทัศน์สะพายกล้องท่องลาว (ภาษามือ Big Sign) ตอนที่ 23 สู่ไร่กาแฟดาว วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 29 มีนาคม 2021 302
17 รายการโทรทัศน์สะพายกล้องท่องลาว (ภาษามือ Big Sign) ตอนที่ 22 อุทยานบาเจียง วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 22 มีนาคม 2021 307
18 รายการโทรทัศน์สะพายกล้องท่องลาว (ภาษามือ Big Sign) ตอนที่ 21 น้ำตกตาดผาส้วม ตาดมะแงว วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 19 มีนาคม 2021 260
19 รายการโทรทัศน์สะพายกล้องท่องลาว (ภาษามือ Big Sign) ตอนที่ 20 สู่ปากเซ วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 15 มีนาคม 2021 278
20 รายการโทรทัศน์สะพายกล้องท่องลาว (ภาษามือ Big Sign) ตอนที่ 19 วัดไซยะพูม วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 9 มีนาคม 2021 281

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก