ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
1 “ความจำเป็นและล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 2
2 “งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 26
3 “คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 44
4 “คนพิการกับความรัก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 64
5 กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 63
6 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 74
7 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 53
8 ชมรมตะวันทอแสง รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 81
9 ครูผู้พิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 67
10 วันใหม่ของเด็กพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 107
11 “ครูคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 122
12 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 98
13 น้องเทเลอร์เล่นเปียโน รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 110
14 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 110
15 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 103
16 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 135
17 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 112
18 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 103
19 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 112
20 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 117

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก