ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เลียดก๊กเอ๋า เล่ม 1

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: คุรุสภา
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประวัติศาสตร์/สารคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 646 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน ปก คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 กรุงไซอานล่ม
 • ตอนที่ 2 เจ้าเมืองจิ๋นตั้งตัวขึ้นเป็นฯ
 • ตอนที่ 3 การสงครามในระหว่างเมืองจิ๋นกับหัวเมือง ตอน 1
 • ตอนที่ 4 การสงครามในระหว่างเมืองจิ๋นกับหัวเมือง ตอน 2
 • ตอนที่ 5 การสงครามในระหว่างเมืองจิ๋นกับหัวเมือง ตอน 3
 • ตอนที่ 6 การสงครามในระหว่างเมืองจิ๋นกับหัวเมือง ตอน 4
 • ตอนที่ 7 กองทัพเมืองเจ๋ช่วยเมืองเอี๋ยนรบ
 • ตอนที่ 8 เซียนซุนปินมาช่วยเจ้าเมืองเอี๋ยนทำสงครามเมืองจิ๋น ตอน 1
 • ตอนที่ 9 เซียนซุนปินมาช่วยเจ้าเมืองเอี๋ยนทำสงครามเมืองจิ๋น ตอน 2
 • ตอนที่ 10 เซียนซุนปินมาช่วยเจ้าเมืองเอี๋ยนทำสงครามเมืองจิ๋น ตอน 3
 • ตอนที่ 11 เซียนซุนปินมาช่วยเจ้าเมืองเอี๋ยนทำสงครามเมืองจิ๋น ตอน 4
 • ตอนที่ 12 เซียนซุนปินมาช่วยเจ้าเมืองเอี๋ยนทำสงครามเมืองจิ๋น ตอน 5
 • ตอนที่ 13 พวกเซียนรับอาสากองทัพสองฝ่ายเข้ารบกัน ตอน 1
 • ตอนที่ 14 พวกเซียนรับอาสากองทัพสองฝ่ายเข้ารบกัน ตอน 2
 • ตอนที่ 15 พวกเซียนรับอาสากองทัพสองฝ่ายเข้ารบกัน ตอน 3
 • ตอนที่ 16 พวกเซียนรับอาสากองทัพสองฝ่ายเข้ารบกัน ตอน 4
 • ตอนที่ 17 พวกเซียนรับอาสากองทัพสองฝ่ายเข้ารบกัน ตอน 5
 • ตอนที่ 18 เซียนไฮ้แต้เซงหยินมาช่วยห้ามทัพ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

moomoopicture
Khun
Chalothon Phakote
gating123
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก