ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หลายคนยลพม่า

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

รวมบทความของนักวิชาการและอาจารย์จากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือเรื่อง"หลายคนยลพม่า"ที่รองศาสตราจารย์วิภา อุตมฉันท์ เป็นบรรณาธิการเล่มนี้ มีลักษณะ ต่างไปจากสิ่งพิมพ์อื่นๆ ของสถาบันเอเชียศึกษา กล่าวคือ เป็นหนังสือรวมบทความ กึ่งวิชาการและวิชาการ ที่นักวิชาการทั้งไทยและเทศช่วยกันเขียนขึ้นจากการไป สัมผัสประเทศพม่าในอาวัติต่างๆ กัน นอกจากนั้นยังประกอบด้วยภาพถ่ายอันงดงาม จากฝีมือนักวิจัยผู้จัดทํา สารคดีเชิงวิชาการผู้มีสายตาแบบคมชัดลึก
(หนังสือเสียงเล่มนี้มีทั้งหมด 12 ตอนจะทยอยลงจนครบ)


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 265 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ-บทบรรณาธิการ-สารบัญ
 • ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 เล่าเรื่องสื่อพม่า
 • ตอนที่ 2 ตอนที่ 1 (ต่อ) เล่าเรื่องสื่อพม่า
 • ตอนที่ 3 ตอนที่ 2 กลุ่มชาติพันธุ์ในสหภาพพม่า
 • ตอนที่ 4 ตอนที่ 3 วิวา เมืองลา
 • ตอนที่ 5 ตอนที่ 4 เชียงตุง หัวใจแห่งรัฐฉาน หน้า 51
 • ตอนที่ 6 ตอนที่ 5 เสียงเพรียกจากมัณฑเลย์ หน้า 69
 • ตอนที่ 7 ตอนที่ 6 ไปพม่าหน้าร้อน 2546 หน้า 79 (ยังไม่จบ)

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก