ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เลียดก๊กเอ๋า เล่ม 2

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: คุรุสภา
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประวัติศาสตร์/สารคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 514 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน ปก คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 เจ้าเมืองเอี๋ยนยอมสามิภักดิ์ต่อพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้
 • ตอนที่ 2 สงครามระหว่างเมืองจิ๋นกับเมืองเจ๋ ตอน 1
 • ตอนที่ 3 สงครามระหว่างเมืองจิ๋นกับเมืองเจ๋ ตอน 2
 • ตอนที่ 4 สงครามระหว่างเมืองจิ๋นกับเมืองเจ๋ ตอน 3
 • ตอนที่ 5 สงครามระหว่างเมืองจิ๋นกับเมืองเจ๋ ตอน 4
 • ตอนที่ 6 สงครามระหว่างเมืองจิ๋นกับเมืองเจ๋ ตอน 5
 • ตอนที่ 7 สงครามระหว่างเมืองจิ๋นกับเมืองเจ๋ ตอน 6
 • ตอนที่ 8 เซียนไฮ้แต้เซงหยินถูกจับ ตอน 1
 • ตอนที่ 9 เซียนไฮ้แต้เซงหยินถูกจับ ตอน 2
 • ตอนที่ 10 เซียนไฮ้แต้เซงหยินถูกจับ ตอน 3
 • ตอนที่ 11 พวกเซียนเต้กุนศิษย์เซียนไฮ้แต้เซงหยินคิดตั้งค่ายกล ฯ ตอน 1
 • ตอนที่ 12 พวกเซียนเต้กุนศิษย์เซียนไฮ้แต้เซงหยินคิดตั้งค่ายกล ฯ ตอน 2
 • ตอนที่ 13 พวกเซียนเต้กุนศิษย์เซียนไฮ้แต้เซงหยินคิดตั้งค่ายกล ฯ ตอน 3
 • ตอนที่ 14 พวกเซียนเต้กุนศิษย์เซียนไฮ้แต้เซงหยินคิดตั้งค่ายกล ฯ ตอน 4
 • ตอนที่ 15 พวกเซียนเต้กุนศิษย์เซียนไฮ้แต้เซงหยินคิดตั้งค่ายกล ฯ ตอน 5
 • ตอนที่ 16 พวกเซียนเต้กุนศิษย์เซียนไฮ้แต้เซงหยินคิดตั้งค่ายกล ฯ ตอน 6

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก