ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิงคโปร์ภายใต้3ผู้นำ

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ดร.โคริน เฟื่องเกษม
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

รวมบทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง ผู้นำ การต่างประเทศ และการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศสิงคโปร์


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 768 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 บทนำ จุดเด่นของสิงคโปร์
 • ตอนที่ 2 บทที่ 2 ระบบการเมืองของสิงคโปร์ ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 3 บทที่ 2 ระบบการเมืองของสิงคโปร์ ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 4 บทที่ 2 ระบบการเมืองของสิงคโปร์ ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 ระบบการเมืองของสิงคโปร์ ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 6 บทที่ 3 ระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 7 บทที่ 3 ระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 8 บทที่ 3 ระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 9 บทที่ 4 การต่างประเทศและนโยบายด้านความมั่นคง ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 10 บทที่ 4 การต่างประเทศและนโยบายด้านความมั่นคง ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 11 บทที่ 4 การต่างประเทศและนโยบายด้านความมั่นคง ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 12 บทที่ 4 การต่างประเทศและนโยบายด้านความมั่นคง ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 13 บทที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อมในสิงคโปร์ ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 14 บทที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อมในสิงคโปร์ ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 15 บทที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อมในสิงคโปร์ ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 16 บทที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อมในสิงคโปร์ ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 17 บทที่ 6 ลีกวนยิว ผู้นำคนแรกของสิงคโปร์ ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 18 บทที่ 6 ลีกวนยิว ผู้นำคนแรกของสิงคโปร์ ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 19 บทที่ 6 ลีกวนยิว ผู้นำคนแรกของสิงคโปร์ ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 20 บทที่ 7 บทสรุป สิงคโปร์ปี 2011

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก