ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ดินแดนแห่งแสงตะวัน : บันทึกความทรงจำจากการเดินทางในดินแดนตะวันออก

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประวัติศาสตร์/สารคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 270 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ ถึงท่านผู้อ่าน สารบัญ ดินแดนแห่งแสงตะวัน
 • ตอนที่ 1 บทที่1 บนเรือ เอส เอส ไคลส์ท
 • ตอนที่ 2 บทที่ 2 ถึงกรุงเทพ
 • ตอนที่ 3 บทที่3 สยามและชาวสยามฯ
 • ตอนที่ 4 บทที่4 ปกิณกะเกี่ยกับพุทธศาสนา
 • ตอนที่ 5 บทที่5 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • ตอนที่ 6 บทที่6 การเที่ยวเตร่ในกรุงเทพ
 • ตอนที่ 7 บทที่7 การสำรวจตามแถบมณฑลชนบท
 • ตอนที่ 8 บทที่8 การล่าควายบนที่ราบสูงโคราช

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก2
 • พอใจ0
 • ปานกลาง1
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก