ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ของดีในอินเดีย

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประวัติศาสตร์/สารคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 720 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เกริ่นนำ
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 (ต่อ)
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 (ต่อ)
 • ตอนที่ 4 บทที่ 2
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 (ต่อ)
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 (ต่อ)
 • ตอนที่ 7 บทที่ 3
 • ตอนที่ 8 บทที่ 3 (ต่อ)
 • ตอนที่ 9 บทที่ 4
 • ตอนที่ 10 บทที่ 4 (ต่อ)
 • ตอนที่ 11 บทที่ 4 (ต่อ)
 • ตอนที่ 12 บทที่ 4 (ต่อ)
 • ตอนที่ 13 บทที่ 5
 • ตอนที่ 14 บทที่ 5 (ต่อ)
 • ตอนที่ 15 บทที่ 6
 • ตอนที่ 16 บทที่ 6 (ต่อ)
 • ตอนที่ 17 บทที่ 6 (ต่อ)
 • ตอนที่ 18 บทที่ 6 (ต่อ)
 • ตอนที่ 19 บทที่ 7
 • ตอนที่ 20 บทที่ 7 (ต่อ)
 • ตอนที่ 21 บทที่ 7 (ต่อ)
 • ตอนที่ 22 บทที่ 8
 • ตอนที่ 23 บทที่ 8 (ต่อ)

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก