ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พงศาวดารเรื่อง ไทยรบพม่า แผ่นที่ 1

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประวัติศาสตร์/สารคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 771 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน สารบัญ คำนำ พระประวัติฯ
 • ตอนที่ 1 อธิบายเหตุการณ์ไทยรบพม่า
 • ตอนที่ 2 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 1-2
 • ตอนที่ 3 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 3
 • ตอนที่ 4 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 4
 • ตอนที่ 5 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 5 ตอน 1
 • ตอนที่ 6 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 5 ตอน 2
 • ตอนที่ 7 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 6
 • ตอนที่ 8 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 7
 • ตอนที่ 9 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 8
 • ตอนที่ 10 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 9
 • ตอนที่ 11 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 10
 • ตอนที่ 12 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 11
 • ตอนที่ 13 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 12-13
 • ตอนที่ 14 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 14
 • ตอนที่ 15 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 15
 • ตอนที่ 16 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 16
 • ตอนที่ 17 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 17
 • ตอนที่ 18 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 18
 • ตอนที่ 19 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 19
 • ตอนที่ 20 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 20-21
 • ตอนที่ 21 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 22 ตอน 1(1)
 • ตอนที่ 22 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 22 ตอน 1(2)
 • ตอนที่ 23 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 22 ตอน 1(3)
 • ตอนที่ 24 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 22 ตอน 2(1)
 • ตอนที่ 25 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 22 ตอน 2(2)
 • ตอนที่ 26 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 23
 • ตอนที่ 27 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 24 ตอน 1
 • ตอนที่ 28 ไทยรบพม่า ภาค 1 สงครามครั้งที่ 24 ตอน 2

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

Sandybehappy
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก