ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กบฎ กริช บาหลี

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ธีรภาพ โลหิตกุล
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประวัติศาสตร์/สารคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 305 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ
 • ตอนที่ 1 กบฏ กริช บาหลี_ตอน 1
 • ตอนที่ 2 กบฏ กริช บาหลี_ตอน 2
 • ตอนที่ 3 กบฏ กริช บาหลี_ตอน 3
 • ตอนที่ 4 กบฏ กริช บาหลี_ตอน 4
 • ตอนที่ 5 กบฏ กริช บาหลี_ตอน 5
 • ตอนที่ 6 ไปถกเขมร_ตอน 1
 • ตอนที่ 7 ไปถกเขมร_ตอน 2
 • ตอนที่ 8 ไปถกเขมร_ตอน 3
 • ตอนที่ 9 ไปถกเขมร_ตอน 4
 • ตอนที่ 10 ไปถกเขมร_ตอน 5
 • ตอนที่ 11 ไปถกเขมร_ตอน 6
 • ตอนที่ 12 จากเครมลิน_ตอน 1
 • ตอนที่ 13 จากเครมลิน_ตอน 2
 • ตอนที่ 14 จากเครมลิน_ตอน 3
 • ตอนที่ 15 จากเครมลิน_ตอน 4
 • ตอนที่ 16 จากเครมลิน_ตอน 5
 • ตอนที่ 17 นิราศรามัญ_ตอน 1
 • ตอนที่ 18 นิราศรามัญ_ตอน 2
 • ตอนที่ 19 นิราศรามัญ_ตอน 3
 • ตอนที่ 20 นิราศรามัญ_ตอน 4
 • ตอนที่ 21 นิราศรามัญ_ตอน 5
 • ตอนที่ 22 ใต้เงื้อมเงา_ตอน 1
 • ตอนที่ 23 ใต้เงื้อมเงา_ตอน 2
 • ตอนที่ 24 ใต้เงื้อมเงา_ตอน 3
 • ตอนที่ 25 ใต้เงื้อมเงา_ตอน 4
 • ตอนที่ 26 ใต้เงื้อมเงา_ตอน 5
 • ตอนที่ 27 ใต้เงื้อมเงา_ตอน 6
 • ตอนที่ 28 ใต้เงื้อมเงา_ตอน 7
 • ตอนที่ 29 ใต้เงื้อมเงา_ตอน 8
 • ตอนที่ 30 ใต้เงื้อมเงา_ตอน 9
 • ตอนที่ 31 ใต้เงื้อมเงา_ตอน 10
 • ตอนที่ 32 พระอารมณ์ขัน_ตอน 1
 • ตอนที่ 33 พระอารมณ์ขัน_ตอน 2_1
 • ตอนที่ 34 พระอารมณ์ขัน_ตอน 2_2
 • ตอนที่ 35 พระอารมณ์ขัน_ตอน 2_3
 • ตอนที่ 36 พระอารมณ์ขัน_ตอน 2_4
 • ตอนที่ 37 กำไลต้นหญ้า_ตอน 1
 • ตอนที่ 38 กำไลต้นหญ้า_ตอน 2
 • ตอนที่ 39 กำไลต้นหญ้า_ตอน 3
 • ตอนที่ 40 กำไลต้นหญ้า_ตอน 4
 • ตอนที่ 41 คนเก็บอดีตล้านนา_ตอน 1
 • ตอนที่ 42 คนเก็บอดีตล้านนา_ตอน 2
 • ตอนที่ 43 คนเก็บอดีตล้านนา_ตอน 3
 • ตอนที่ 44 คนเก็บอดีตล้านนา_ตอน 4
 • ตอนที่ 45 คนเก็บอดีตล้านนา_ตอน ผีตองเหลือง
 • ตอนที่ 46 ตามรอยหมอดอดด์_ตอน 1_1
 • ตอนที่ 47 ตามรอยหมอดอดด์_ตอน 1_2
 • ตอนที่ 48 ตามรอยหมอดอดด์_ตอน 1_3
 • ตอนที่ 49 ตามรอยหมอดอดด์_ตอน 1_4
 • ตอนที่ 50 ตามรอยหมอดอดด์_ตอน 2_1
 • ตอนที่ 51 ตามรอยหมอดอดด์_ตอน 2_2
 • ตอนที่ 52 ตามรอยหมอดอดด์_ตอน 2_3
 • ตอนที่ 53 ตามรอยหมอดอดด์_ตอน 2_4
 • ตอนที่ 54 ตามรอยหมอดอดด์_ตอน 2_5

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก3
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

dodge428
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก