ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: โกสุมภ์ สายจันทร์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 181 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 วาทกรรมว่าด้วยความยากจน
 • ตอนที่ 2 ชาตินิยมนครวัด
 • ตอนที่ 3 การสร้างสันติภาพในกัมพูชา
 • ตอนที่ 4 กัมพูชากับการปฎิรูปประเทศ
 • ตอนที่ 5 ประชาชนกัมพูชากับรัฐบาลฮุนเซน
 • ตอนที่ 6 วัฒนธรรมทางการเมืองของกัมพูชา
 • ตอนที่ 7 อุปสรรคในการสร้างประชาสังคมและธรรมาภิบาลในกัมพูชา
 • ตอนที่ 8 ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ กับการสร้างธรรมาภิบาลในกัมพูชา
 • ตอนที่ 9 บทส่งท้าย

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก