ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ก

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: กฏหมาย/อ้างอิง

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 674 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน
 • ตอนที่ 1 คำนำ
 • ตอนที่ 2 คำชี้แจง รายชื่อผู้เขียน
 • ตอนที่ 3 กก แม่น้ำ
 • ตอนที่ 4 ก๊ก คำว่า
 • ตอนที่ 5 กกุธภัณฑ์
 • ตอนที่ 6 กง พระยา
 • ตอนที่ 7 กงสุล คำว่า
 • ตอนที่ 8 กฎมนเทียรบาล
 • ตอนที่ 9 กฎหมาย คำว่า
 • ตอนที่ 10 กนกวรรณเลขา พระองค์เจ้าหญิง บุคคล
 • ตอนที่ 11 กนิษฐน้อยนารี พระองค์เจ้าหญิง บุคคล
 • ตอนที่ 12 กบแจะ เมือง
 • ตอนที่ 13 กบฎ คำว่า
 • ตอนที่ 14 กบฎจีนนายก่าย
 • ตอนที่ 15 กบฎญาณพิเชียร
 • ตอนที่ 16 กบฏบุญกว้าง
 • ตอนที่ 17 กบฏเมืองนครราชสีมา
 • ตอนที่ 18 กบฏเมืองนครศรีธรรมราช
 • ตอนที่ 19 กบฏมอญ
 • ตอนที่ 20 กบฏมหาดา
 • ตอนที่ 21 กบฏพระยาเชลียง
 • ตอนที่ 22 กบฎพระยาตานี
 • ตอนที่ 23 กบฏพระนารายณ์
 • ตอนที่ 24 กบฏพระยานารายณ์
 • ตอนที่ 25 กบฏพระยานางรอง
 • ตอนที่ 26 กบฏพระไตรภูวนาทิตยวงศ์
 • ตอนที่ 27 กบฏพระเพชรรัตนเจ้าเมืองเพชรบูรณ์
 • ตอนที่ 28 กบฏพระยาพิชัยและพระยาสวรรคโลก
 • ตอนที่ 29 กบฏพระศรีสุธรรมราชาและพระนารายณ์มหาราช
 • ตอนที่ 30 กบินทร์บุรี-เมือง
 • ตอนที่ 31 กบินทร์บุรี-ศาลจังหวัด
 • ตอนที่ 32 กปิตถา พระองค์เจ้าชาย บุคคล
 • ตอนที่ 33 กมรเตงอัญ-คำว่า
 • ตอนที่ 34 กมลาสนประเวศ-ประตู
 • ตอนที่ 35 กมลาสเลอสรรค์,พระองค์เจ้าชาย-บุคคล
 • ตอนที่ 36 กมลาไสย-เมือง
 • ตอนที่ 37 กมุท,พระองค์เจ้าหญิง-บุคคล
 • ตอนที่ 38 กมุทมาลี,พระองค์เจ้าหญิง-บุคคล
 • ตอนที่ 39 กรม-คำว่า
 • ตอนที่ 40 กรมการจีน
 • ตอนที่ 41 กรมท่า
 • ตอนที่ 42 กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
 • ตอนที่ 43 กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์-พระนาม
 • ตอนที่ 44 กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท-พระนาม
 • ตอนที่ 45 กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ-พระนาม
 • ตอนที่ 46 กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข-คำว่า
 • ตอนที่ 47 กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข-ตำแหน่ง
 • ตอนที่ 48 กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข-พระนาม
 • ตอนที่ 49 กรมพระราชวังบวรสถานมงคล-ตำแหน่ง
 • ตอนที่ 50 กรมหลวงนรินทรเทวี,จดหมายเหตุความทรงจำ-หนังสือ
 • ตอนที่ 51 กรรณาภรณ์เพชรรัตน์,สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง-บุค
 • ตอนที่ 52 กระจ่าง พระองค์เจ้าชาย บุคคล
 • ตอนที่ 53 กระต่าย อิศรางกูร,ม.ร.ว.-บุคคล
 • ตอนที่ 54 กระบี่ปราบเมืองมาร-เรือ
 • ตอนที่ 55 กระบี่ราญรอนราพณ์
 • ตอนที่ 56 กระบุรี
 • ตอนที่ 57 กระวีวงศ์ พระองค์เจ้าชาย-บุคคล
 • ตอนที่ 58 กระษัตรี พระองค์เจ้าหญิง บุคคล
 • ตอนที่ 59 กระษาปณ์-โรง
 • ตอนที่ 60 กระหนกจาม-เรือ
 • ตอนที่ 61 กระออม-ถนน
 • ตอนที่ 62 กราบ-เรือพระที่นั่ง
 • ตอนที่ 63 กรุงเก่า-ศาลมณฑล
 • ตอนที่ 64 กรุงเกษม-ถนน
 • ตอนที่ 65 กรุงเทพมหานคร-คำว่า
 • ตอนที่ 66 กรุงศรีอยุธยา-คำว่า
 • ตอนที่ 67 กรือเซอะ-มัสยิด
 • ตอนที่ 68 กฤษดาภินิหาร,พระองค์เจ้า-บุคคล
 • ตอนที่ 69 กฤษณา - พระองค์เจ้าหญิง - บุคคล
 • ตอนที่ 70 กล้วยไม้ - พระองค์เจ้าชาย - บุคคล
 • ตอนที่ 71 กลอง
 • ตอนที่ 72 กลอง-เรือ
 • ตอนที่ 73 กลอง-หอ
 • ตอนที่ 74 กลองชนะ
 • ตอนที่ 75 กลองพิฆาตไพรี
 • ตอนที่ 76 กลองย่ำสุริย์ศรี
 • ตอนที่ 77 กลองวินิจฉัยเภรี
 • ตอนที่ 78 กลองอัคคีพินาจ
 • ตอนที่ 79 กลองอินทเภรี
 • ตอนที่ 80 กลอนโด
 • ตอนที่ 81 กลันตัน-ถนน
 • ตอนที่ 82 กลาโหม-คำว่า
 • ตอนที่ 83 กลาโหม-กรมพระ
 • ตอนที่ 84 กลาโหม-ท่า
 • ตอนที่ 85 กลาโหม (คลองแกลบ) , พระยา-บุคคล
 • ตอนที่ 86 กลาโหม (ซู),พระยา-บุคคล
 • ตอนที่ 87 กลาโหม (ทองอิน) ,พระยา-บุคคล
 • ตอนที่ 88 กลาโหม (บาง) , พระยา-บุคคล
 • ตอนที่ 89 กลาโหม (ปก), พระยา-บุคคล
 • ตอนที่ 90 กลาโหม (พรหม) , พระยา-บุคคล
 • ตอนที่ 91 กลาโหม (เมือง) , พระยา-บุคคล
 • ตอนที่ 92 กลาโหมราชเสนา,พระยา-บุคคล
 • ตอนที่ 93 กลาโหมสุริยวงศ์,เจ้าพระยา-บุคคล
 • ตอนที่ 94 กวด,นาย-ตำแหน่ง
 • ตอนที่ 95 กวิศรารามราชวรวิหาร-วัด
 • ตอนที่ 96 กวีพจน์สุปรีชา, พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น-บุคคล
 • ตอนที่ 97 กษัตราธิราชวรวิหาร-วัด
 • ตอนที่ 98 ก.ศ.ร.กุหลาบ-บุคคล
 • ตอนที่ 99 กษัตรานุชิต,เจ้าฟ้าฯ กรมขุน-บุคคล
 • ตอนที่ 100 กษัตริย์ศึก-สะพาน
 • ตอนที่ 101 กองแก้วจินดา-กรม
 • ตอนที่ 102 ก้อนแก้ว , นาย-บุคคล
 • ตอนที่ 103 กัญญา-บัลลังก์
 • ตอนที่ 104 กัน-เรือ
 • ตอนที่ 105 กันทรลักษณ์-เมือง
 • ตอนที่ 106 กันมาตุยาราม-วัด
 • ตอนที่ 107 กันยาประพาส-ประตู
 • ตอนที่ 108 กันยาวดี-ประตู
 • ตอนที่ 109 กัปตันบุช-ตรอก
 • ตอนที่ 110 กัปตันเหล็ก-คำว่า
 • ตอนที่ 111 กัมพุชฉัตร,พระองค์เจ้าหญิง-บุคคล
 • ตอนที่ 112 กัมโพช-คำว่า
 • ตอนที่ 113 กัลยาณมิตร-วัด
 • ตอนที่ 114 กัลยาณไมตรี-พระยา
 • ตอนที่ 115 กัลยาณสุนทร,กรมขุน-บุคคล
 • ตอนที่ 116 กัลยาณี-จารึก

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

yoyu
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก