ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนึ่งในโลกจอมกษัตริย์ มหาราชผู้ยิ่งใหญ่

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประวัติศาสตร์/สารคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 247 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำผู้เขียน-สารบัญ
 • ตอนที่ 1 พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
 • ตอนที่ 2 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรฯ
 • ตอนที่ 3 เจ้าชายเสด็จสู่แผ่นดินของพระองค์
 • ตอนที่ 4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทัศนะของอดีตสมุหราชองครักษ์
 • ตอนที่ 5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทัศนะของอดีตนางสนองพระโอษฐ์
 • ตอนที่ 6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเพลงพระราชนิพนธ์
 • ตอนที่ 7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทัศนะของอดีตนายสารถีเอก
 • ตอนที่ 8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการปฏิบัติธรรม
 • ตอนที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชกรณียกิจด้านองคมนตรี
 • ตอนที่ 10 พระราชกรณียกิจการกฎหมายเด็กและเยาวชน
 • ตอนที่ 11 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร
 • ตอนที่ 12 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชกรณียกิจด้านฝนหลวง
 • ตอนที่ 13 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับราชการด้านพระราชกุศล
 • ตอนที่ 14 พระราชกรณียกิจด้านโครงการการเกษตรในพระราชวังสวนจิตรฯ
 • ตอนที่ 15 พระราชกรณียกิจด้านโครงการการปฏิรูปที่ดิน
 • ตอนที่ 16 พระราชกรณียกิจด้านลูกเสือชาวบ้าน
 • ตอนที่ 17 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทัศนะของราชเลขาธิการ
 • ตอนที่ 18 หลักการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัว_เข้าใจ-เข้าถึงและพัฒนา

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก