ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อินโดนีเซีย อดีตและปัจจุบัน

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ภูวดล ทรงประเสริฐ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1671 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 บทนำ ตอนที่ 1 สภาพภูมิศาสตร์ทั่วไป
 • ตอนที่ 2 บทนำ ตอนที่ 2 อินโดนีเซียยุคโบราณ
 • ตอนที่ 3 บทนำ ตอนที่ 3 การเข้ามาของศาสนาอิสลามและการรุกรานของโปรตุเกสและดัทช์
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 ภูมิหลังของสังคมอินโดนีเซีย ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 ภูมิหลังของสังคมอินโดนีเซีย ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 6 บทที่ 1 ภูมิหลังของสังคมอินโดนีเซีย ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 7 บทที่ 1 ภูมิหลังของสังคมอินโดนีเซีย ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 8 บทที่ 1 ภูมิหลังของสังคมอินโดนีเซีย ตอนที่ 5
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงในเกาะชวา ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 10 บทที่ 2 การเปลี่บยแปลงในเกาะชวา ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 11 บทที่ 2 การเปลี่บยแปลงในเกาะชวา ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 12 บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงในเกาะชวา ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 13 บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงในเกาะชวา ตอนที่ 5
 • ตอนที่ 14 บทที่ 3 ระบบวัฒนธรรม ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 15 บทที่ 3 ระบบวัฒนธรรม ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 16 บทที่ 3 ระบบวัฒนธรรม ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 17 บทที่ 4 อาณานิคมอินเดียตะวันออก ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 18 บทที่ 4 อาณานิคมอินเดียตะวันออก ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 19 บทที่ 4 อาณานิคมอินเดียตะวันออก ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 20 บทที่ 4 อาณานิคมอินเดียตะวันออก ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 21 บทที่ 4 อาณานิคมอินเดียตะวันออก ตอนที่ 5
 • ตอนที่ 22 บทที่ 4 อาณานิคมอินเดียตะวันออก ตอนที่ 6
 • ตอนที่ 23 บทที่ 4 อาณานิคมอินเดียตะวันออก ตอนที่ 7
 • ตอนที่ 24 บทที่ 5 อินโดนีเซียยุคเอกราช ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 25 บทที่ 5 อินโดนีเซียยุคเอกราช ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 26 บทที่ 5 อินโดนีเซียยุคเอกราช ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 27 บทที่ 5 อินโดนีเซียยุคเอกราช ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 28 บทที่ 5 อินโดนีเซียยุคเอกราช ตอนที่ 5
 • ตอนที่ 29 บทที่ 5 อินโดนีเซียยุคเอกราช ตอนที่ 6
 • ตอนที่ 30 บทที่ 6 อินโดนีเซียยุคประชาธิปไตยแบบชี้นำ ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 31 บทที่ 6 อินโดนีเซียยุคประชาธิปไตยแบบชี้นำ ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 32 บทที่ 6 อินโดนีเซียยุคประชาธิปไตยแบบชี้นำ ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 33 บทที่ 6 อินโดนีเซียยุคประชาธิปไตยแบบชี้นำ ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 34 บทที่ 6 อินโดนีเซียยุคประขาธิปไตยแบบชี้นำ ตอนที่ 5
 • ตอนที่ 35 บทที่ 6 อินโดนีเซียยุคประชาธิปไตยแบบชี้นำ ตอนที่ 6
 • ตอนที่ 36 บทที่ 6 อินโดนีเซียยุคประชาธิปไตยแบบชี้นำ ตอนที่ 7
 • ตอนที่ 37 บทที่ 7 อินโดนีเซียยุคระเบียบใหม่ ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 38 บทที่ 7 อินโดนีเซียยุคระเบียบใหม่ ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 39 บทที่ 7 อินโดนีเซียยุคระเบียบใหม่ ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 40 บทที่ 7 อินโดนีเซียยุคระเบียบใหม่ ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 41 บทที่ 7 อินโดนีเซียยุคระเบียบใหม่ ตอนที่ 5
 • ตอนที่ 42 บทที่ 7 อินโดนีเซียยุคระเบียบใหม่ ตอนที่ 6
 • ตอนที่ 43 บทที่ 7 อินโดนีเซียยุคระเบียบใหม่ ตอนที่ 7
 • ตอนที่ 44 บทที่ 7 อินโดนีเซียยุคระเบียบใหม่ ตอนที่ 8
 • ตอนที่ 45 บทที่ 8 อินโดนีเซียร่วมสมัย ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 46 บทที่ 8 อินโดนีเซียร่วมสมัย ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 47 บทที่ 8 อินโดนีเซียร่วมสมัย ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 48 บทที่ 8 อินโดนิเซียร่วมสมัย ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 49 บทที่ 8 อินโดนีเซียร่วมสมัย ตอนที่ 5
 • ตอนที่ 50 บทที่ 8 อินโดนีเซียร่วมสมัย ตอนจบ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก