ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นานาสาระประวัติศาสตร์จากเอกสารต่างประเทศ

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประวัติศาสตร์/สารคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1470 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ_นานาสาระประวัติศาสตร์จากเอกสารต่างประเทศ
 • ตอนที่ 1 สัมพันธภาพระหว่างสยามกับมะละกา
 • ตอนที่ 2 วัดพระชีเชียงจากหลกฐานของชาวต่างชาติ
 • ตอนที่ 3 พิธีแรกนาขวัญในอดีต
 • ตอนที่ 4 เมืองไทยในพุทธศักราช2321
 • ตอนที่ 5 พระยาราชกปิตันกับเอกสารเมืองถลาง
 • ตอนที่ 6 แม่น้ำเจ้าพระยาสวยใสในอดีต
 • ตอนที่ 7 เล่าเรื่องคราสในเมืองไทย
 • ตอนที่ 8 ตะกร้อ
 • ตอนที่ 9 ฝรั่งเล่าเรื่องช้างไทยในอดีต
 • ตอนที่ 10 เมืองเพชรบุรี
 • ตอนที่ 11 เทศกาลตรุษจีน
 • ตอนที่ 12 ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 • ตอนที่ 13 ชุมชนชาวจีนในราชอาณาจักรสยาม
 • ตอนที่ 14 บ้านเรือนชาวสยาม
 • ตอนที่ 15 วัด_สถานศึกษาของไทยในอดีต
 • ตอนที่ 16 ห้างหันแตร
 • ตอนที่ 17 ท้าวทองกีบม้า
 • ตอนที่ 18 ไทยคบฝรั่ง
 • ตอนที่ 19 หมู่บ้านโปรตุเกส_อยุธยา
 • ตอนที่ 20 หมู่บ้านโปรตุเกสแห่งที่2
 • ตอนที่ 21 ชุมชนโปรตุเกสในย่านกุฎีจีน
 • ตอนที่ 22 วงศ์เฉกอะหมัดแห่งกรุงศรีอยุธยา_บรรพบุรุษสกุลบุนนาค
 • ตอนที่ 23 ห้างฝรั่งในเมืองไทย
 • ตอนที่ 24 นางแอนนา_ครูสอนภาษาอังกฤษในราชสำนักสยาม
 • ตอนที่ 25 วัฒนธรรมความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาของคนไทย
 • ตอนที่ 26 งานฝีมือคนไทย-มาลัยดอกไม้สด
 • ตอนที่ 27 ประเพณีการตั้งศาลพระภูมิของไทย
 • ตอนที่ 28 ความสัมพันธ์ระหว่างคนมอญกับคนไทย
 • ตอนที่ 29 ย้อนอดีตทาสไทยจากเอกสารของชาวต่างชาติ
 • ตอนที่ 30 วัฒนธรรมการสักร่างกายของคนไทย
 • ตอนที่ 31 การศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ตอนที่ 32 ฝรั่งพูดถึงช้างไทยในเรื่องลักษณะและการเลี้ยงดู
 • ตอนที่ 33 ประวัติความเป็นมาของพระราชวังบางปะอิน
 • ตอนที่ 34 สมเด็จพระไชยราชาธิราช
 • ตอนที่ 35 เศรษกิจสมัยสุโขทัย
 • ตอนที่ 36 บทบาทของชาวจีนในประเทศไทยในสมัยสุโขทัย-อยุธยา
 • ตอนที่ 37 ชีวประวัติเมอซิเออร์_ยอร์ช_ปาดู
 • ตอนที่ 38 ชีวิตและผลงานของแฮร์โคลมาน_กรมไปรษณีย์โทรเลข
 • ตอนที่ 39 ย้อนอดีตปูนซิเมนต์ไทย
 • ตอนที่ 40 เพลงชาติไทย
 • ตอนที่ 41 วัฒนธรรมจากดินแดนอาหรับเมื่อแรกเข้าสู่สยาม
 • ตอนที่ 42 สยามสมาคม
 • ตอนที่ 43 กลุ่มมิชชันนารีกับการพิมพ์หนังสือ
 • ตอนที่ 44 หมอบรัดเลกับการพิมพ์ไทย
 • ตอนที่ 45 ทรรศนะพ่อค้าฝรั่งในอดีต
 • ตอนที่ 46 การดาราศาสตร์ในสมัยพระนารายณ์มหาราช
 • ตอนที่ 47 กัปตันลอฟตัสมองสยาม
 • ตอนที่ 48 คนไทยกับเรือ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก