ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปกิณกคดีประวัติศาสตร์ไทย

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประวัติศาสตร์/สารคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1620 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ
 • ตอนที่ 1 ความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติฯ
 • ตอนที่ 2 แหล่งอุตสาหกรรมในอดีต
 • ตอนที่ 3 ภูมิหลังสงครามไทย-พม่า
 • ตอนที่ 4 วีรกรรมชาวบ้านบางระจัน
 • ตอนที่ 5 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ กับการพัฒนา ศก.
 • ตอนที่ 6 พระราชดำริทรงริเริ่มใหม่ ใน ร4
 • ตอนที่ 7 พระราชกรณียกิจ ใน ร5
 • ตอนที่ 8 พระราชกรณียกิจ ร5 ริเริ่มกิจการประปา
 • ตอนที่ 9 การรถไฟในสมัย ร5
 • ตอนที่ 10 ประวัติกรมจเรทหารบก
 • ตอนที่ 11 ปัญหาการสืบค้นวันสำคัญฯ
 • ตอนที่ 12 พระนามพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงเป็น มหาราช
 • ตอนที่ 13 ขุน แขวง กำนัน ผญบ และจ่าบ้าน
 • ตอนที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินโดฯ
 • ตอนที่ 15 ความสัมพันธ์ไทยโปรตุเกส ยังคงมีหลักฐานฯ
 • ตอนที่ 16 ข้อมูลประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองแพร่
 • ตอนที่ 17 เมืองในลุ่มน้ำปากพนัง
 • ตอนที่ 18 ตราประจำจังหวัดเชียงใหม่
 • ตอนที่ 19 สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงห่วงใยการเรียนประวัติศาสตร์
 • ตอนที่ 20 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กับสาส์นสมเด็จ
 • ตอนที่ 21 พระนิพนธ์เที่ยวเมืองพม่า
 • ตอนที่ 22 ประวัติการจัดพิมพ์หนังสืองานศพ
 • ตอนที่ 23 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
 • ตอนที่ 24 ทหารคนสำคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • ตอนที่ 25 พันท้ายนรสิงห์
 • ตอนที่ 26 ประวัติและพระราชกรณียกิจ ร.6
 • ตอนที่ 27 สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
 • ตอนที่ 28 ประวัติพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
 • ตอนที่ 29 ประวัติสังเขปนาวาเอก หลวงศุภชลาศัย
 • ตอนที่ 30 อนุสรณ์ดอนเจดีย์
 • ตอนที่ 31 พะเนียดคล้องช้างที่พระนครศรีอยุธยา
 • ตอนที่ 32 พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัด
 • ตอนที่ 33 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับองค์พระปฐมเจดีย์
 • ตอนที่ 34 โรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในประเทศไทย
 • ตอนที่ 35 สำเพ็ง เยาวราช ชุมชนจีนในกรุงเทพฯ
 • ตอนที่ 36 เกาะและพระราชวังบางปะอิน
 • ตอนที่ 37 ท้องสนามหลวง
 • ตอนที่ 38 พระที่นั่งอนันตสมาคม
 • ตอนที่ 39 ชุมชนวัดอนงคาราม
 • ตอนที่ 40 อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • ตอนที่ 41 ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์จากชุมชนย่านวัดอนงคาราม
 • ตอนที่ 42 ชื่อถนนตามพระราชนิยมในรัชกาลที่ 7
 • ตอนที่ 43 1 มกราคม ก่อนจะเป็นวันขึ้นต้นปี
 • ตอนที่ 44 วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม
 • ตอนที่ 45 วันลอยกระทง
 • ตอนที่ 46 เหรียญซีก
 • ตอนที่ 47 เรือพระที่นั่งเอกชัย
 • ตอนที่ 48 การสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่9
 • ตอนที่ 49 พระพุทธนิรโรคันตราย
 • ตอนที่ 50 เทวดารักษาทิศ (ท้าวโลกบาล)
 • ตอนที่ 51 พระวิศวกรรม
 • ตอนที่ 52 พระคเนศ พระพิฆเนศวร
 • ตอนที่ 53 ยักษ์ 12 ตน ในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก3
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

iamroBKK
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก