ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
121 “สภาพแวดล้อม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 381
122 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 583
123 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 428
124 “อาชีพขายตรง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 364
125 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 425
126 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 448
127 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 379
128 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 387
129 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 489
130 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 803
131 “วันเด็ก”ของหนู รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 441
132 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 478
133 “Bike for Dad คนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 371
134 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 439
135 “ควันหลง Bike for Dad” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 359
136 การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 412
137 “กิจกรรมย้อนรำลึกของ มิสเจนีวีฟ คอลฟีลด์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 437
138 “ดนตรีกับชีวิตและเพลงของพ่อ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 508
139 “คุณพ่อที่พิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 391
140 นานาสาระ : แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 451

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก