ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นักเรียนพิการของวิทยาลัยพระมหาไถ่ พัทยา

บทสัมภาษณ์ : คุณอุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระมหาไถ่ พัทยา ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          มีนักเรียนเก่ามารายงานตัวก่อน นักเรียนใหม่ในวัดถัดไป เพราะจะให้นักเรียนเก่าคอยต้อนรับน้อง ๆ ด้วย การที่คนพิการออกจากบ้านค่อนข้างเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสพอสมควรสำหรับคนพิการ เพราะว่าอยู่บ้านต้องจัดสภาพแวดล้อม คนช่วย พ่อ แม่ พี่น้อง และเรื่องของการไม่คุ้นชินกับการอยู่ต่อหน้าสายตาคนอื่น การที่จะไปอยู่ที่ใหม่พื้นที่ที่ไม่คุ้นชิน เป็นเรื่องที่น่ากังวลของคนที่พึ่งมา เพราะฉะนั้นบรรยากาศเหล่านี้ทั้งครูและรุ่นพี่ เหมือนก่อนครูก็เคยออกจากบ้านเคยเจอบรรยากาศนี้ รุ่นพี่ก็เช่นกัน การรับน้องใหม่ของเราคือการสร้างความอบอุ่นเพื่อให้น้อง ๆ เข้ามาแล้วรู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านหลังที่สองได้ และอยู่กันแบบพี่น้อง

          ที่นี่เป็นสถานที่ให้การฝึกฝน เสริมพลังให้ เพราะให้เขาไปใช้ชีวิตเองได้บางคนก็มาแบบถอยหลังเข้าคลอง ถ้ากลับไปก็ไม่รู้จะอยู่อย่างไร ก็ต้องลุยเดินหน้าอย่างเดียวต้องทำงานให้ได้ วิทยาลัยเราทำให้เด็ก ๆ ที่มารู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่สถานสงเคราะห์ ตั้งแต่เริ่มมีความรับผิดชอบต่อตนเองในเรื่องที่สามารถทำได้ บางคนอยู่บ้านไม่เคยทำอะไรเลย มีการจัดกระบวนการจัดเวรเพื่อให้รู้สึกว่านี่คือบ้านของเรา ต้องทำให้สะอาดเรียบร้อยซึ่งก็อยู่ในวิสัยที่สามารถทำได้ ที่สำคัญทำให้รู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่สถานสงเคราะห์ที่ใคร ๆ ต้องมาทำให้ ภารกิจที่เข้ามาที่นี่ไม่ใช่ว่าพอจบแล้วออกไปทำงาน แต่เป็นสถานที่ที่ต้องทำงานร่วมกัน ครูก็ทำหน้าที่ในงานของครู นักเรียนก็ทำหน้าที่ในงานของนักเรียน ผู้ปกครองก็ทำหน้าส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ทุกคนประสบความสำเร็จ

          คนพิการที่พิการแขน ขา เคลื่อนไหว สามารถมาเรียนได้ อายุ ๑๖ ปีขึ้นไปเพื่อเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อม ถ้าไม่มีความรู้เลยทางเราก็สอน มีการสอน กสน. ให้กับเด็กเหล่านี้ เนื้อหาเราสอนกันทั้งวันเมื่อครบกำหนดเขาจะไต่จากไม่มีความรู้ จบประถมเรียนต่อได้จบมัธยม สามารถต่อ ปวช. ปวส. ได้เป็นต้น  บางคนอายุมากแล้วมาพิการภายหลังแต่ยังมีความรู้อยู่บ้าง แต่ความรู้เดิมต้องใช้ประกอบกับร่างกายก็ทำไม่ได้เหมือนเก่า ก็ยังมีหลักสูตรระยะสั้นใช้เวลา ๑ ปี ตอนนี้มีแค่ ๒ หลักสูตรคือ เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์สำนักงานเน้น Word  Excel PowerPoint และงานเกี่ยวกับสำนักงาน การติดต่อประสานงาน การประชุมต้องเตรียมความพร้อม ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้น ๆ จนถึง ปวส. 

          คนที่จะไปเป็นรัฐบาลจะต้องลดอัตราเพื่อให้เดินหน้าได้ ในสถานศึกษาต้องปรับให้ได้ว่า จะสร้างนักเรียนเพื่อให้เขาไปอยู่ในสังคม สถานศึกษาต้องจริงจังในเรื่องของความสามารถในด้านวิชาชีพ วิชาการ ความสามารถด้านที่จะเป็นคนดีของสังคม

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก