ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กิจกรรมวิ่งให้ทัน EP2

บทสัมภาษณ์ : คุณอภิรดี วาณิชย์กรณ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและแบ่งปันเพื่อเด็กพิการ และคุณสุริยา สมศรีลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแบ่งปันเพื่อเด็กพิการ ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          น้องปอกล่าวเมื่อ ๔ - ๕ ปีที่แล้ว มีรายการวิ่งด้วยกันผมมีโอกาสได้เข้าไปร่วมที่สวนลุม สวนรถไฟหรือนอกสถานที่บ้าง พอไปถึงเพื่อน ๆ วีลแชร์ทั้งนั้นเลย กิจกรรมจัดหลากหลายประเภทความพิการ พิการทางสายตา พิการทางการเคลื่อนไหวนั่งรถเข็น พิการกล้ามเนื้ออ่อนแรง คนพิการที่ใช้รถไฟฟ้า การวิ่งไม่ได้ว่าจุดชัยชนะแต่เราต้องไปด้วยกันจนจบ ครั้งแรกที่ไปเจอคู่พี่อีกคนเป็นนักวิ่งอยู่แล้ว ซี่งเราต้องไปซ้อมด้วยกัน เราปั่นได้ขนาดไหน พี่เขาวิ่งเร็วได้ขนาดไหน ถ้าเราปั่นเร็วไปก็จะดึงคู่เราไปด้วยเป็นการเรียนรู้ เป็นโอกาสที่ทำให้คนพิการที่นั่งรถเข็น หรือความพิการประเภทอื่น ๆ ได้ก้าวข้ามอะไรบ้างอย่าง การจัดงานวิ่งไม่ใช่แค่คนปกติคนพิการก็สามารถทำได้ เป็นกิจกรรมที่ดีใหสังคมได้เห็นศักยภาพของคนพิการ

          ด้วยบริษัท บางกอก เชน ฮอลปิทอล จำกัด ( มหาชน ) โดยโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ( World Medical Hospital ) มีนโยบายที่จะคืนประโยชน์สู่ชุมชน ตามแผนนโยบายของบริษัทด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสอดคล้องกับภารกิจของ “ผู้สำรวจความสุขคนไข้” นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ ที่ต้องปฏิบัติภารกิจ เพื่อมอบความสุขให้สังคม ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลร่วมกับคนพิการ เพื่อให้เกิดกิจกรรมสำหรับผู้พิการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วไปสามารถมีกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อให้ผู้พิการได้เป็นตัวแทนในการสร้างประโยชน์พร้อมให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้คำนึงถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนจัดสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย (พระประธาน) วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิคนพิการไทย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

          

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก