ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ลิฟต์สะพานลอยแห่งแรกในประเทศไทย

บทสัมภาษณ์ : คุณสุเมธ พลคชา ผู้จัดการศูนย์ประชุมพระมหาไถ่ พัทยา ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          การสร้างสะพานลอยที่มีลิฟท์เพื่อผู้พิการนั้น เราดูความจำเป็นในพื้นที่ ที่มีผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมไปถึงนักเรียน ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หลังจากนี้ จะมีการบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น พิจารณาพื้นที่อื่น ๆ  เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นการพัฒนาเมืองต่อไป โดยที่ผ่านมา เราพัฒนาการเข้าถึงระบบคมนาคมในส่วนของรถไฟ สถานีขนส่ง ท่าเรือ แต่ยังขาดการข้ามถนน และการเปิดสะพานลอยที่พัทยาในครั้งนี้ ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการอำนวยความสะดวกประชาชน

          ลักษณะของสะพานลอยฯ เป็นแบบโครงเหล็กถัก ความยาว 42.78 เมตร พร้อมลิฟท์แก้วแบบโปร่งแสง เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถเห็นผู้พิการขณะใช้ลิฟท์ เป็นการเพิ่มความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีแผงปุ่มกดสำหรับผู้พิการ/อักษรเบรลล์ ปุ่มกดกระดิ่ง ปุ่มกดโทรศัพท์ช่วยเหลือ กล้อง CCTV เพื่อส่งสัญญาณถึงอาคารควบคุมพัทยากลางในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งติดตั้งไซเรนหน้าลิฟท์ทั้งสองชั้น ติดตั้งระบบ UPS สำรองไฟ หากเกิดไฟฟ้าดับ ลิฟท์จะเลื่อนลงมาชั้นล่างเพื่อเปิดประตูให้คนออกจากลิฟท์ได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย ปัจจุบันสะพานลอยฯ ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการแล้ว

          สะพานลอยของเมืองพัทยา เป็นสะพานลอยเพื่อคนพิการอย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทย แต่ไม่ใช่มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น เมื่อปี 2559 เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นได้ออกแบบและติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว คนชรา และผู้ป่วยที่มารับการรักษา โครงการดังกล่าวสร้างขึ้นรองรับผู้พิการ ตามโครงการ ‘ขอนแก่นเมืองใจดี การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล’ (Khon Kaen universal design Project) โดยเมืองขอนแก่นตั้งเป้าจะขยายโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกกว่า 20 แห่ง

          สำหรับในต่างประเทศ สะพานลอยติดลิฟท์เพื่อผู้พิการมีใช้มานานแล้ว อาทิ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เปิดใช้เมื่อปี 2553 ด้วยงบประมาณ 5 ล้านหยวน (ประมาณ 25 ล้านบาท) ขณะที่สะพานลอยธรรมดาใช้งบประมาณ 4 ล้านหยวน (ประมาณ 20 ล้านบาท) ตัวลิฟท์เป็นระบบไฮดรอลิก ติดกระจกใสรอบด้าน ซึ่งทางรัฐบาลของจีนได้จ้างบริษัทมาโดยเฉพาะเพื่อการทำความสะอาด และดูแลระบบการใช้งาน เน้นความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลัก

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก