ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

น้องพลอย สโรชา กิตติศิริพันธ์ เจ้าของหนังสือ “จนกว่าเด็กปิดตาจะโต”

แนะนำและติชมรายการได้ที่ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง : ออกอากาศ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

          การใช้ชีวิตในแบบฉบับน้องพลอย สำหรับ น้องพลอย สโรชา ถึงแม้ว่าจะมีดวงตาที่มองไม่เห็นเนื่องจากโรงมะเร็งจอประสาทตา แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ของน้องพลอยเลย โดยน้องพลอยได้เข้าโรงเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กที่มองไม่เห็น เพื่อให้ตนเองสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ ด้านครอบครัวก็เข้าใจและมอบความรักความอบอุ่นให้น้องพลอยเสมอ ส่งเสริมให้น้องพลอยได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กในวัยเดียวกัน และในชั้นมัธยมศึกษาน้องพลอยก็ได้เข้ามาเรียนต่อที่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ หลังจากที่น้องได้เข้าเรียนในชั้นมัธยมที่โรงเรียนปกติแล้ว น้องพลอยก็ต้องมีการปรับตัวหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอน การใช้ชีวิตประจำวัน โดยยังรวมถึงเรื่องเพื่อน ๆ และคุณครูที่โรงเรียนอีกด้วย ซึ่งในช่วงแรก ๆ ถึงแม้ว่าน้องพลอยมีความกดดันเป็นอย่างมาก เพราะต้องเจอทั้งสภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อนใหม่ สังคมใหม่ แต่ในความกดดันเหล่านี้ก็ยังมีเรื่องสนุก ๆ และความตื่นเต้นปนอยู่ด้วย ทำให้น้องพลอยมีความตั้งใจเป็นอย่างมากในการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้ออกมาดีที่สุด

          ชีวิตการเรียนในคณะที่ใช่ เมื่อขึ้นชั้น ม.ปลาย น้องพลอยก็ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า อยากจะเรียนต่อที่คณะอักษรศาสตร์สาขาภาษาและวรรณคดีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและตั้งใจเรียน ทั้งฝึกทำข้อสอบย้อนหลัง ฝึกภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการประกวดผลงานเพื่อให้ได้เกียรติบัตร และในที่สุดน้องพลอยก็สามารถสอบติดเข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้สำเร็จ และประสบการณ์ที่ได้รับขณะที่เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ น้องพลอยกล่าวว่ามีหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่ การได้เรียนสาขาวิชาที่หลากหลาย การฟังความคิดเห็นของเพื่อน ๆ การทำกิจกรรมชมรม ล้วนช่วยทำให้น้องพลอยได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การรับผิดชอบงานของตนเอง การแบ่งเวลา การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะอักษรศาสตร์เปรียบเสมือนสถานที่สำคัญที่ช่วยทำให้น้องพลอยเติบโตอย่างเข้มแข็งมากขึ้น อาจจะเป็นเพราะว่าที่คณะอักษรศาสตร์เป็นสถานที่แห่งแรกที่เธอได้เข้าไปเรียน โดยไม่มีเพื่อนที่มองไม่เห็นเหมือนกันเข้ามาเรียนด้วย ทำให้น้องพลอยได้รู้จักตัดสินใจด้วยตนเองมากขึ้น

          หนังสือ “จนกว่าเด็กปิดตาจะโต” จากบันทึกประจำวัน การบ้านที่น้องพลอยเขียนอย่างสม่ำเสมอมาเกือบ 2 ปี ได้กลายมาเป็น หนังสือเล่มแรกในชีวิตที่มีชื่อว่า จนกว่าเด็กปิดตาจะโต นอกจากเนื้อความในเล่มน้องพลอยจะเขียนเองทั้งหมดแล้ว ภาพประกอบในเล่มยังเป็นฝีมือของเธอทั้งหมด หนังสือเล่มนี้นอกจากจะได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดีแล้ว ยังได้รับรางวัลชมเชยประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี (สารคดี) ในการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2559 อีกด้วย และหลังจากที่น้องพลอยเรียนจบแล้วก็ได้เข้าทำงานเป็นบรรณาธิการอยู่ที่สำนักพิมพ์ผีเสื้อ

          ข้อคิดดี ๆ จากน้องพลอยในก้าวผ่านอุปสรรค วิธีคิดของที่ช่วยให้น้องพลอยสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและช่วงเวลาที่ท้อได้ คือ คนเราเศร้าได้ แต่อย่านาน ความคิดนี้ช่วยทำให้เรายอมรับความรู้สึกเศร้าได้ กระทั่งเมื่อเรารู้สึกเสียใจพอแล้ว ก็จะเริ่มคิดหาวิธีว่าทำอย่างไรเพื่อให้หายจากอาการเศร้าเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้เราเริ่มต้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไปได้ในที่สุด จากปัญหาใหญ่ก็จะเล็กลง และในที่สุดก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเกิดขึ้นอีกเลย ทำให้เราสามารถก้าวผ่านไปได้อย่างไม่ต้องกลับมากังวลใจอีกแล้ว

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก