ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
161 “ควันหลง Bike for Dad” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 369
162 การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 417
163 เมื่อเด็กแอลดีเล่นเฟสบุ๊ก บทความหน้าต่าง LD 706
164 “กิจกรรมย้อนรำลึกของ มิสเจนีวีฟ คอลฟีลด์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 443
165 เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กแอลดี บทความหน้าต่าง LD 1,166
166 หาสาเหตุและรักษาโรคออทิสซึ่มโดยใช้การเคลื่อนไหว บทความออทิสติก 1,132
167 “ดนตรีกับชีวิตและเพลงของพ่อ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 523
168 เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก: เครื่องมือช่วยการเรียนรู้ บทความหน้าต่าง LD 776
169 สมองที่มีรูปลักษณ์แตกต่างเป็นพิเศษสามารถบอกถึงโรคออทิสซึ่มในเด็กเล็กได้ล่วงหน้า บทความออทิสติก 808
170 “คุณพ่อที่พิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 398
171 SuperSci : “ลองอ่านดู” เครื่องเปิดหนังสือช่วยคนพิการ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 704
172 วิศวะ ม.สารคามเปลี่ยนเว็บแคมเป็นนวัตกรรมเพื่อคนตาบอด คว้าแชมป์จากซีเกท เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 602
173 นานาสาระ : แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 460
174 ทำไมเด็กออทิสติกจึงเป็นเป้านิ่งให้คนรังแกที่โรงเรียน บทความออทิสติก 1,409
175 เครื่อง "I Walk" ผลงาน มธ. ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 889
176 คุยกับ Temple Grandin เกี่ยวกับภาพยนตร์ชีวประวัติ “Temple Grandin” บทความออทิสติก 750
177 กุญแจสู่การมี IQ สูงคืออะไร? ไม่ว่อกแว่ก บทความออทิสติก 795
178 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 394
179 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 450
180 ยา Prozac อาจช่วยลดอาการออทิสติดในผู้ใหญ่ได้ บทความออทิสติก 737

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก