ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
161 “คุณพ่อที่พิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 372
162 SuperSci : “ลองอ่านดู” เครื่องเปิดหนังสือช่วยคนพิการ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 672
163 วิศวะ ม.สารคามเปลี่ยนเว็บแคมเป็นนวัตกรรมเพื่อคนตาบอด คว้าแชมป์จากซีเกท เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 568
164 นานาสาระ : แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 427
165 ทำไมเด็กออทิสติกจึงเป็นเป้านิ่งให้คนรังแกที่โรงเรียน บทความออทิสติก 1,301
166 เครื่อง "I Walk" ผลงาน มธ. ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 822
167 คุยกับ Temple Grandin เกี่ยวกับภาพยนตร์ชีวประวัติ “Temple Grandin” บทความออทิสติก 668
168 กุญแจสู่การมี IQ สูงคืออะไร? ไม่ว่อกแว่ก บทความออทิสติก 746
169 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 368
170 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 415
171 ยา Prozac อาจช่วยลดอาการออทิสติดในผู้ใหญ่ได้ บทความออทิสติก 689
172 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 953
173 FIBO มจธ. แนะนำวิทยาการหุ่นยนต์กับอนาคตของประเทศไทย เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 462
174 ถาม-ตอบ Temple Grandin เรื่องสมองคนออทิสติก บทความออทิสติก 749
175 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 444
176 การศึกษาวิจัยเรื่อง: ความหวังใหม่เรื่องการสแกนสมองสำหรับโรคออทิสซึ่ม บทความออทิสติก 590
177 สุดเจ๋ง! “แขนเทียมเลโก้” เพื่อเด็กพิการคว้ารางวัลนวัตกรรมดิจิตอลในงาน Netexplo เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 524
178 “บทบาทของผู้นำสตรีพิการในการพัฒนาคนพิการในท้องถิ่น จ.ลำปาง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 501
179 การศึกษาวิจัยเรื่อง เด็กออทิสติกมีเซลล์สมองมากกว่าคนปกติ บทความออทิสติก 845
180 “พระเอก MV มือกลองที่มองไม่เห็น” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 477

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก