ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“วันครอบครัว”

บทสัมภาษณ์ : คุณวาสนา สำลีรัตน์ กรรมการสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ได้พัฒนารูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโต ในส่วนของเด็กเล็กมีการกระตุ้นพัฒนาการ ด้านการศึกษา ส่วนเด็กโตจะเน้นการพัฒนาเรื่องการฝึกอาชีพอิสระ และอาชีพที่สามารถทำงานประจำได้ นอกจากนี้ก็จะดูว่าเด็กของเราคนไหนเรียนได้ คนไหนเรียนไม่ได้ บางครั้งก็ให้ผู้ปกครองมาฝึกอาชีพด้วย และก็สอนให้เด็ก ๆ ของเราสามารถดำรงชีวิตอิสระได้ด้วยตัวเอง เพราะการทำงานจะทำให้เด็กมีความสุข และสิ่งสำคัญได้ออกสู่สังคม และได้พัฒนาพฤติกรรม จิตใจ ทำให้สังคมยอมรับในตัวเด็กได้

           การสังเกตเด็กออทิสติกมันตอบยากเพราะเด็กออทิสติก ๑๐ คนก็จะมี ๑๐ แบบ บางคนชอบนั่งอยู่กับที่ บางคนซน บางคนอยู่ไม่นิ่ง แต่ลักษณะที่สังเกตุได้ง่ายคือ ไม่สบตาคือไม่มองหน้าใครมีโลกส่วนตัวของเขา เล่นคนเดียว ชอบของอะไรก็จะชอบแบบนั้น ทานอาหารซ้ำ ๆ ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว เด็กบางคนจะมีภาษาแปลก ๆ ของเขา แต่สมัยนี้พ่อแม่ชอบเอาโทรศัพท์ให้ลูกเล่นขอบอกเลยว่าไม่สมควร ๘๐% เด็กบางคนไม่ได้เป็นอะไร แต่พ่อแม่ชอบเอาโทรศัพท์ให้ลูกเล่นและเลี้ยงลูกด้วยโทรทัศน์คิดว่าเอาสิ่งเหล่านี้ให้ลูกแล้วลูกจะอยู่นิ่ง ๆ ไม่ถูกต้องเลย

           ลูกของเราจะมีการพัฒนาได้ดีหรือไม่ดี อยู่ที่คนในครอบครัว ครูก็เป็นอีกบทบาทหนึ่ง เด็กจะพัฒนาการดีขึ้นขึ้นอยู่กับครอบครัว บ้านอบอุ่นที่สุด จะทำอย่างไรให้ลูกอยู่แล้วมีความสุข อยู่ในชุมชนแล้วคนในชุมชนยอมรับ เราต้องพาลูกของเราเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน โดยการกระตุ้นพัฒนาการต่าง ๆ

           บางคนหลงลืมไปว่าคนพิการหรือผู้สูงอายุก็คือคนในครอบครัวเดียวกัน เราต้องอยู่ร่วมกันได้ วันข้างหน้าเราก็ต้องแก่ต้องเตรียมตัวให้พร้อม อย่าคิดว่าเป็นภาระ ควรดูแลซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จะทำให้ครอบครัวมีความสุขและอบอุ่น

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก