ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“มุมมองการสอนลูกพิการ”

บทสัมภาษณ์ : คุณอุไรวรรณ แรงสู้ แม่น้องมะเฟือง นางสาวอังวรางค์ แรงสู้ กรรมการสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          คุณแม่อุไรวรรณ  แรงสู้ แม่น้องมะเฟือง นางสาวอังวรางค์  แรงสู้ ตอนนี้น้องอายุ ๒๑ ปี ต้องขอขอบคุณท่านนายกสุชาติที่ได้คัดเลือกน้องมะเฟืองเข้ามาเป็นคณะกรรมการสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ตอนนี้น้องจบ ม.๖ แล้ว กำลังมองหาสถานศึกษาเพื่อให้เรียนปริญญาตรีอยู่แต่ยังไม่ได้ที่เหมาะสมกับน้อง 

         พอทราบว่าน้องเป็นเด็กพิเศษ แม่พาน้องไปฝึกพัฒนาการตั้งแต่ ๓ เดือน ไปฝึกที่สถาบันราชานูกูล ฝึกการพูด น้องพัฒนาการดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามขั้นตอนจนถึงปัจจุบันเป็นที่น่าพอใจ การใช้ชีวิตประจำวันของน้องถือว่าดี น้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่าง ทำอะไรได้ด้วยตัวเอง อยู่ร่วมสังคมได้ ด้านร่างกาย จิตใจ สภาพแวดล้อม อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ไม่ได้เป็นภาระกับสังคม

        ตอนที่น้องเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมศึกษาเรียนร่วม ต่อมามัธยม ๑ – ๓ ก็เป็นเรียนร่วม แต่พอถึง ม.๔ - ๖ เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ คุณครูเฉพาะทางจะรู้แนวทางการสอนของเด็ก แล้วจะส่งเด็กไปร่วมกับรายวิชานี้น้องจะอยู่ร่วมกับเด็กคนอื่น ๆ ด้วย สกรีนเป็นรายบุคคล และมีการสอนทำอาหาร งานฝีมือ งานศิลปะ ถ้าถามว่าคุณแม่ห่วงไหม ก็ต้องห่วงทุกคน ห่วงอนาคตน้องจะอยู่ได้ไหม แต่คุณแม่จะพยามยามให้น้องช่วยเหลือตัวเอง ทำอะไรได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุด โดยไม่เป็นภาระให้กับใคร น้องสามารถทำได้ การใช้ชีวิตประจำวัน การใช้จ่าย อาหารการกิน การดูแลตัวเอง คุณแม่จะพยายามฝึกและสอนน้องให้อยู่ร่วมในสังคมให้ได้ เอาตัวให้รอดในสังคม เรื่องการเดินทางถ้าไกล ๆ คุณแม่จะยังไม่ปล่อย แต่ถ้าใกล้ ๆ ก็ปล่อยให้น้องไปเอง

          เทคนิคพิเศษที่คุณแม่สอนน้องก็คือ จะไม่ใจร้อน เด็กของเราต้องใช้ความใจเย็น ต้องสอนโดยการใช้หลาย ๆ วิธีในการสอน การสอนเด็กพิเศษต้องใช้กลยุทธ์วิธีต่าง ๆ บางทีก็ไปเร็ว บางทีก็ช้า คุณแม่อยากให้คุณแม่น้อง ๆ ท่านอื่นใจเย็นในการสอนลูก ค่อย ๆ ฝึกฝนไป และที่สำคัญอย่าเปรียบเทียบ ถ้าเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่น คุณแม่เองจะเกิดความท้อ และต้องมีกำลังใจว่าลูกเราทำได้แค่ไหน ต้องใช้เวลาในการสอนน้อง ตอนนี้คุณแม่ส่งเสริมให้น้องเต้น

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก