ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“องค์กรแห่งความเข้มแข็ง จ.เชียงใหม่ (สมาคมคนตาบอด)”

บทสัมภาษณ์ : คุณภรากร คำเดช นายกสมาคมคนตาบอด จ.เชียงใหม่ ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นนิติบุคคลองค์กรคนตาบอดประจำจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งจากชมรมเล็ก ๆ ประมาณปี ๒๕๑๘ เริ่มยื่นหนังสือเพื่อจดทะเบียนปี ๒๕๔๐ และได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยในปี ๒๕๔๑ บทบาทหน้าที่คือดูแลสมาชิกในจังหวัด จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สมาชิกได้รับความรู้ การที่เราจะให้คนตาบอดออกมาสู่สังคมเราต้องให้รู้ก่อนว่า ณ ปัจจุบันนี้โลกไปถึงไหนยังไงบ้างแล้ว ต่อไปจะไปชวนคนตาบอดที่อยู่ในชนบทออกมาฝึกการใช้ไม้เท้าขาวเบื้องต้นและการออกสู่สังคมซึ่งอยู่ในหลักสูตรของ O&M หลังจากนั้นจะฝึกการใช้อักษรเบรลล์  และเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งสมาคมทำมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมการใช้สมาร์ทโฟนเบื้องต้นสำหรับคนตาบอด การฝึกใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับคนตาบอด และต่อยอดไปยังการฝึกอาชีพ เช่น การนวดเพื่อสุขภาพ อาชีพหัตถกรรมต่าง ๆ

          องค์กรของเรามีรายได้จากส่วนต่างจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำให้บางโครงการที่ใช้งบประมาณไม่มาก็ใช้งบของสมาคมดำเนินงาน แต่บางโครงการของบประมาณจากกองทุนฯ แต่ก็ได้ยากมาก แต่มีแหล่งทุนที่สำคัญที่สุด การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปณิธานของผมคือ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการเพราะการตัดสินใจโครงการต่าง ๆ จะทำในรูปแบบคณะกรรมการผ่านไปยังที่ประชุม เมื่อมีนายก มีคณะกรรมการที่มีโครงสร้างที่เข้มแข็ง โครงการจะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการตอบรับจากสมาชิกของสมาคม เวลาทำโครงการต่าง ๆ สมาชิกจะเข้ามาร่วมกับสมาคมตลอด

           วันนี้...พวกเรารู้แล้วว่า คนตาบอดสามารถปักผ้าในความมืดได้อย่างสวยงาม วันนี้....พวกเราได้กลับมาพบกันอีกครั้ง เพื่อถอดบทเรียนการเดินทางหนึ่งปีของปักจิตปักใจร่วมกันออกมาเป็น "ตำราประสบการณ์" อันมีค่าสำหรับก้าวย่างต่อไป แม้ว่าคนหนึ่งอาจ "มองเห็น" ความงามบนผืนผ้าด้วยดวงตา ส่วนอีกคนหนึ่งอาจ "มองเห็น" ด้วยมือสัมผัส แต่สิ่งที่พวกเรา "มองเห็นชัดเจน" ร่วมกันคือความฝันที่จะนำพาปักจิตปักใจก้าวเดินต่อไปด้วยก้าวย่างที่แข็งแรงมากขึ้น พวกเรามิอาจรู้ว่าถนนความฝันสายนี้จะทอดยาวไปสิ้นสุดตรงไหน สิ่งที่พวกเรารู้มีเพียง เราได้เริ่มต้นออกเดินก้าวแรกจาก "จุดนัดฝัน" เดียวกันและยังคงจับมือกันก้าวเดินต่อไป...ด้วยหัวใจดวงเดียวกัน

           องค์กรจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิก ถ้ามีกิจกรรมมีการนำความต้องการของสมาชิกในการประชุมสามัญแต่ละครั้งมารวบรวมทำเป็นโครงการเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ให้สมาชิกมีส่วนร่วม สมาชิกก็มีความสุขเพราะว่าเขาได้มาพบเจอกัน ได้มาแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ความรู้ องค์กรก็จะอยู่ได้ยืนยาว

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก