ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โครงการS2S Fly High

บทสัมภาษณ์ : ศิลปินดนตรี s to s เสียงจากรายการ ศิลป์สโมสร ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          จากบทเพลง ถนนสู่ดวงดาว โดยคนพิการทางสายตารวมตัวกันในนาม S2S พัฒนาจากนักดนตรีตาบอดเปิดหมวกสู่ศิลปินเต็มตัว มีผลงานให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานล่าสุดคือการสร้างห้องบันทึกเสียงสำหรับศิลปินคนพิการทางสายตาเป็นโครงการใหญ่ต้องการเงินจำนวนมากทำให้ได้เห็นน้ำใจของกลุ่มศิลปินจากหลากหลายแขนงที่มาร่วมด้วยช่วยกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้ห้องบันทึกเสียงนี้สำเร็จได้

          โครงการS2S Fly High เริ่มต้นจากมีโครงการพัฒนานักร้อง นักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการอบรมโดยการนำศิลปินไม้เท้าขาวจากทั่วประเทศมาอบรมในเรื่องของทักษะการร้องเพลง การแสดง ทักษะบุคลิกต่าง ๆ ในโครงการนี้จัดทั่วประเทศ ปัญหาที่เจอมาตลอด ๓ ปีที่ผ่านมา คือ ไม่มีห้องบันทึกเสียงรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ไม่สามารถใช้ได้ด้วยตัวเราเองต้องมีผู้ช่วย Sound Engineer ซึ่งที่จริงแล้วพวกเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ แต่สิ่งที่ขาดคือ ห้องบันทึกเสียง ขาดเครื่องมือ จึงเป็นที่มาของการทำ โครงการS2S Fly High เป็นโครงการระดมทุนสร้างห้องบันทึกเสียง

          ผมเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว เคยเล่นดนตรีกับเพื่อน ๆ ในวง มีการออดิชั่นนักดนตรีก็เล่นได้มาอยู่ในวง S2S กับเพื่อน ๆ ตลอด ๓ ปี เริ่มจากการที่เล่นไม่เข้าขากันและมีหลายส่วนยังไม่ลงตัว เป็นอะไรที่ใหม่ รู้สึกหนักใจมากที่จะต้องทำอย่างไรเพื่อเป็นการจุดประกายให้คนทั่วไป มองว่าคนตาบอดสามารถเล่นดนตรี และทำงานเพลงออกมาได้เหมือนคนไม่ตาบอด

          การเขียนเพลงก็คือการสื่อสารความรู้สึก รัก เศร้า สุข หรือสมหวัง จากผู้เขียนไปยังผู้อื่น โดยผ่านทางวรรณศิลป์ มีคำกล่าวที่ว่า"แม้มีความรักเพียงครั้งเดียว ก็สามารถเขียนได้เป็นล้านเพลง" ทั้งนี้เพราะเราสามารถเขียนโดยใช้มุมมองที่แตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง เช่นเราเขียนเพลงเกี่ยวกับความรักของแม่ เราอาจเขียนในฐานะที่เป็นลูก หรือเขียนในฐานะที่เป็นแม่ก็ได้ การเขียนเพลงก็เหมือนกับการเขียนเรียงความ โดยคำนึงถึง ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยใส่ความรัก โลภ โกรธ หลงในเนื้อหา เพลงที่เกี่ยวกับโศกนาฏกรรมที่กล่าวถึงความเศร้า อกหัก ความผิดหวัง ผู้คนจะรับรู้ได้เร็ว แต่ถ้าเราจะเขียนถึงความสมหวัง ก็ต้องปูพื้นถึงความทุกข์ยากก่อน

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก