ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“วันผู้สูงอายุ”

บทสัมภาษณ์ : ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

           มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการมีกิจกรรมปั่นจักรยาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ศักยภาพของคนพิการไปพร้อมกับหารายได้เพื่อไปจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพให้คนพิการ เพื่อสร้างอาชีพอิสระให้กับครอบครัวคนพิการ คนในชุมชนต่าง ๆ ตัวเลขคนที่อยู่ในวัยทำงาน ๘ แสนกว่าคนแต่คนที่มีงานทำแค่ ๒ แสนกว่าคน ที่ไม่มีงานทำส่วนใหญ่อยู่ในชนบท เน้นฝึกอาชีพอิสระ ต่อไปอาจทำรีสอร์ทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

          ท่านผู้ฟังท่านใดสนใจฝึกอาชีพอิสระ สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โทร. ๐ – ๒๘๘๖ - ๑๑๘๘ จะเชื่อมให้ไปเครือข่ายที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ท่านอยู่ แล้วรวมกลุ่มกันเมื่อได้กำไรก็แบ่งกัน เมื่อเครือข่ายเพิ่มขึ้นก็ต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ ฝ่ายวิชาการได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้มาช่วย ในส่วนภาคกลางได้มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสนมาช่วยดูแล ในส่วนการตลาดมี CG มาดูแล มาช่วยเป็นวิทยากรและได้เข้าไปฝึกในที่ของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้ช่วยชี้แนะและให้คำแนะนำ ได้ความรู้ใหม่ ๆ

          ผู้สูงอายุเป็นคนรุ่นใหม่ ๆ ของประเทศไทย โดยทั่วไปแล้วคนพิการก็อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุก็อยู่ในกลุ่มคนพิการแฝงตัวอยู่ในกลุ่มเท่า ๆ กัน ถ้าผู้สูงอายุดูแลตัวเองดีก็จะเข้าในกลุ่มคนพิการช้าหน่อย แต่ผู้สูงอายุบางรายก็เริ่มเดินไม่ไหวก็ต้องใช้รถวีลแชร์ ชีวิตมันไม่แน่วันใดวันหนึ่งอาจจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มคนพิการ รณรงค์ให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อคนทุกคนทุกกลุ่ม รณรงค์เรื่องการศึกษาคนพิการก็เรียนได้ผู้สูงอายุก็เรียนได้ ในความเป็นจริงทุกวันนี้เริ่มฝึกจากผู้สูงอายุและคนพิการ เพราะพ่อแม่ของคนพิการก็เป็นผู้สูงอายุ แล้วช่วยกันทำงาน ผู้สูงอายุก็เกินได้มั่นคงช่วยให้แข็งแรงมากขึ้น 

          มองผู้สูงอายุเหมือนคนทั่วไป  ให้โอกาส ให้มีงานทำ ไม่มีคำว่าเกษียญทำจนกว่าจะทำไม่ไหว เพราะงานทำให้ได้บริหารสมอง ทำให้ได้เคลื่อนไหวร่างกาย การไหลเวียนของเลือดได้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมอง

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก