ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
141 “คุณพ่อที่พิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 309
142 SuperSci : “ลองอ่านดู” เครื่องเปิดหนังสือช่วยคนพิการ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 576
143 วิศวะ ม.สารคามเปลี่ยนเว็บแคมเป็นนวัตกรรมเพื่อคนตาบอด คว้าแชมป์จากซีเกท เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 492
144 นานาสาระ : แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 362
145 ทำไมเด็กออทิสติกจึงเป็นเป้านิ่งให้คนรังแกที่โรงเรียน บทความออทิสติก 980
146 เครื่อง "I Walk" ผลงาน มธ. ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 714
147 คุยกับ Temple Grandin เกี่ยวกับภาพยนตร์ชีวประวัติ “Temple Grandin” บทความออทิสติก 518
148 กุญแจสู่การมี IQ สูงคืออะไร? ไม่ว่อกแว่ก บทความออทิสติก 580
149 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 307
150 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 346
151 ยา Prozac อาจช่วยลดอาการออทิสติดในผู้ใหญ่ได้ บทความออทิสติก 545
152 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 737
153 FIBO มจธ. แนะนำวิทยาการหุ่นยนต์กับอนาคตของประเทศไทย เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 395
154 ถาม-ตอบ Temple Grandin เรื่องสมองคนออทิสติก บทความออทิสติก 635
155 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 383
156 การศึกษาวิจัยเรื่อง: ความหวังใหม่เรื่องการสแกนสมองสำหรับโรคออทิสซึ่ม บทความออทิสติก 482
157 สุดเจ๋ง! “แขนเทียมเลโก้” เพื่อเด็กพิการคว้ารางวัลนวัตกรรมดิจิตอลในงาน Netexplo เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 456
158 “บทบาทของผู้นำสตรีพิการในการพัฒนาคนพิการในท้องถิ่น จ.ลำปาง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 408
159 การศึกษาวิจัยเรื่อง เด็กออทิสติกมีเซลล์สมองมากกว่าคนปกติ บทความออทิสติก 681
160 “พระเอก MV มือกลองที่มองไม่เห็น” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 398

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก