ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
141 “ดนตรีกับชีวิตและเพลงของพ่อ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 412
142 เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก: เครื่องมือช่วยการเรียนรู้ บทความหน้าต่าง LD 603
143 สมองที่มีรูปลักษณ์แตกต่างเป็นพิเศษสามารถบอกถึงโรคออทิสซึ่มในเด็กเล็กได้ล่วงหน้า บทความออทิสติก 693
144 “คุณพ่อที่พิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 330
145 SuperSci : “ลองอ่านดู” เครื่องเปิดหนังสือช่วยคนพิการ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 615
146 วิศวะ ม.สารคามเปลี่ยนเว็บแคมเป็นนวัตกรรมเพื่อคนตาบอด คว้าแชมป์จากซีเกท เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 517
147 นานาสาระ : แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 385
148 ทำไมเด็กออทิสติกจึงเป็นเป้านิ่งให้คนรังแกที่โรงเรียน บทความออทิสติก 1,040
149 เครื่อง "I Walk" ผลงาน มธ. ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 753
150 คุยกับ Temple Grandin เกี่ยวกับภาพยนตร์ชีวประวัติ “Temple Grandin” บทความออทิสติก 568
151 กุญแจสู่การมี IQ สูงคืออะไร? ไม่ว่อกแว่ก บทความออทิสติก 661
152 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 326
153 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 368
154 ยา Prozac อาจช่วยลดอาการออทิสติดในผู้ใหญ่ได้ บทความออทิสติก 583
155 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 789
156 FIBO มจธ. แนะนำวิทยาการหุ่นยนต์กับอนาคตของประเทศไทย เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 413
157 ถาม-ตอบ Temple Grandin เรื่องสมองคนออทิสติก บทความออทิสติก 676
158 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 405
159 การศึกษาวิจัยเรื่อง: ความหวังใหม่เรื่องการสแกนสมองสำหรับโรคออทิสซึ่ม บทความออทิสติก 522
160 สุดเจ๋ง! “แขนเทียมเลโก้” เพื่อเด็กพิการคว้ารางวัลนวัตกรรมดิจิตอลในงาน Netexplo เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 478

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก