ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“แท็กซี่สำหรับคนพิการ”

บทสัมภาษณ์ : คุณสุวดี เฟื่องโคตร ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          แกร็บ ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (Transportation For All - T4A) ขอเชิญชวนพาร์ทเนอร์แกร็บแท็กซี่ผู้มีจิตอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ ‘GrabAssist’ บริการรถรับส่งเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อรับฟังข้อควรปฏิบัติและแนวทางการบริการ ซึ่งจะจัดขึ้นโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          โอกาสทำความดีที่จะทำให้คุณอิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งใจ เมื่อเข้าร่วมโครงการ GrabAssist และผ่านการอบรมแล้ว พาร์ทเนอร์จะกลายเป็นผู้ให้บริการที่มีความรู้และความสามารถในการบริการผู้พิการและผู้สูงอายุ พร้อมทั้งช่วยมอบประสบการณ์ในการเดินทางระดับ 5 ดาวให้กับผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าว 

          ฟรี! ค่าคอมมิสชันสำหรับงาน GrabAssist เพื่อแสดงความขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่ร่วมกันทำความดี โดยแกร็บจะไม่เรียกเก็บค่าคอมมิสชันจากงาน GrabAssist รวมถึงผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ GrabAssist ก่อนหน้านี้ด้วย

          ราคาคงที่ อ้างอิงจากราคางาน GrabCar พาร์ทเนอร์ที่เข้าร่วมโครงการ จะมีสิทธิ์รับงาน GrabAssist โดยค่าโดยสารจะเป็นราคาคงที่ที่อ้างอิงจากค่าโดยสารงาน GrabCar ซึ่งนั่นหมายถึงโอกาสรับรายได้ที่สูงขึ้น !

          แกร็บ เป็นผู้ให้บริการเรียกแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นที่มีผู้ใช้งานและผู้ขับขี่ครอบคลุมถึง 7 เมืองทั่วประเทศไทย โดยบริการแรกที่เปิดให้บริการก็คือบริการแท็กซี่ ซึ่งในปัจจุบันแกร็บมีกลุ่มฐานผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นและผู้ขับขี่จำนวนมากเป็นอันดับหนึ่ง บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมอบความสะดวกสบายและความคล่องตัวในการเดินทาง โดยให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยสูงสุด แกร็บมีความยินดีที่ทางภาครัฐมีแนวทางการพัฒนาในเรื่องดังกล่าว และพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก