ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2”

บทสัมภาษณ์ : คุณชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          ผมได้ข่าวมาว่ารัฐบาลจะให้ของขวัญปีใหม่คนพิการ ต่อไปไม่ต้องมีบัตรคนพิการแล้ว ให้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเพราะเราใช้เลข13หลัก สมมุติว่าไม่ต้องใช้บัตรคนพิการใช้บัตรประชาชนใบเดียวมันก็สะดวกดี อนาคตก็ไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนเป็นคนพิการ เพียงแต่ว่าขอให้มีประวัติว่ามีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างไร มีใบรับรองแพทย์มายืนยันเข้าระบบ ปัญหาต่อไปก็จะไม่ใช่ปัญหาบัตรคนพิการ ทุกคนใช้บัตรใบเดียวใช้สิทธิตามที่ตัวเองควรจะได้รับอย่างนี้เป็นต้น 

          ผมได้ไปร่วมกับกระทรวงแรงงานจัดตั้งโครงการ จ็อปโคส ในกระทรวงแรงงาน อนาคตจะพัฒนาระบบนี้ ไปยังแรงงานจังหวัด ตอนนี้กำลังทำแผนปฏิบัติการ ในอนาคตแรงงานจังหวัดอาจจะมีจ็อปโคสผู้สอนงานร่วมเข้าไป

          คนพิการจะมีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นแต่เราต้องเชื่อมั่นว่าคนพิการที่รุ่นบุกเบิกควรมีการสนับสนุนเขาองค์กรที่ทำงานเรื่องนี้ก็ต้องมั่นคง บางทีมีกระแสข่าวที่ทำให้บั่นทอนจิตใจกันพอสมควร ก็ขอฝากสื่อมวลชนอยากให้เล่าเรื่องเชิงบวกมากขึ้น คนพิการที่ทำดีๆมีเยอะมาก 98% ไม่ค่อยเล่าความดีของกันและกัน ของนายจ้าง ของราชการ ของแรงงานให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีก็ไม่เอามาเล่า ไปเล่าอะไรก็ไม่รู้

          การจัดงานวันคนพิการสากลที่ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หลายๆคนให้การตอบรับดี คนพิการมาซื้อของมาอุดหนุนกันเยอะ อยากให้มีมาบ่อยๆจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้าง หน่วยงานรัฐเรายังไม่จ้างงานเลย อาจารย์ช่วยมาคุยให้หน่อย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเพราะนั้นคือศูนย์ราชการ ดีกว่าไปจัดที่มันเป็นเฉพาะไป เห็นว่าปีหน้าจะใช้วิธีสัญจรบ้าง อย่าลืมงานวันคนพิการสากลแต่ละจังหวัด ที่ทราบว่ามี 5-6 จังหวัดแล้วที่เริ่มจัด ขึ้นอยู่กับผู้ว่าหรือแกนนำคนพิการจะไปคุยกัน

          อยากฝากถึงเพื่อนๆคนพิการ งานอาชีพคนพิการถ้าเราทำคนเดียวมันก็จะไปได้แทบเดียวถนนเส้นเดียว แต่ถ้าเรารวมกลุ่มทำงานร่วมกันมันอาจจะมีหลายถนน ผมอยากเห็นการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการ เห็นเพื่อนๆคนพิการทางกายทำเกษตรแล้วส่งให้ห้างใหญ่ๆ เป็นการรวมพลังที่ดีและทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก