ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

น้องเทเลอร์เล่นเปียโน

บทสัมภาษณ์ : คุณวลัยพร สิริพูนผล , คุณณัฐธัญ ธรรมกิจวิบูลย์ ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          แม่น้องเทเลอร์ที่เป็นเด็กพิเศษ เด็กออทิสติก อายุน้องเกือบ 19 ปี น้องอยู่กับดนตรีประมาณ ป.1 หรือ ป.2 ตอนเล็กก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ประมาณ ป. 6 เริ่มจริงจังเกือบ 8 ปีที่แล้วเรียนเปียโนเป็นหลัก ตอนหลังได้มาทำงานกับโครงการดนตรีดลใจต้องฝึกซ้อมเปียโนให้แม่นยำขึ้น

          ครั้งแรกเลยต้องการฝึกสมาธิเพราะคิดว่าดนตรีจะช่วยให้เขามีสมาธิ ในความที่เขาเป็นเด็กออทิสติกเขาดูมีแนวโน้มที่จะชอบดนตรีมาก รู้สึกว่ามีความสุขมากเวลาไปเรียนดนตรี สนุกมาก เรียนนานแล้วเป็นสิบปี เก่งมากแล้วแต่ก็ยังต้องเรียนอยู่จนกระทั่งเสียชีวิต

          เขาดูมีความรับผิดชอบ ช่วงหลังมีความมุ่งมั่น่ที่จะพัฒนาฝีมือการเล่นของตนเอง สิ่งต่างๆที่เหมือนเขาคุยเก่งขึ้นหรือความคิดเชื่อมโยงต่างๆ คิดว่าการเล่นดนตรีของเขาน่าจะมีผลช่วย

          ตอนนี้เล่นดนตรีที่โรงพยาบาลสมิติเวช 2 ศรีนครินทร์ อาทิตย์ ละสองครั้ง เป็นโครงการจ้างงานคนพิการมาตรา 35 ไปทำงานผมตั้งใจมากเลยครับ ผมเล่นเปียโน เล่นกีต้าร์  

          ตั้งแต่เลี้ยงลูกพิเศษมาก็มีความทุกข์ความเครียดมาอย่างยากลำบาก จนหลังๆเริ่มปลงกับชีวิตมีความรู้สึกว่าปล่อยวางมากขึ้น ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ไม่เปรียบเทียบลูกเรากับลูกคนอื่น คือมองที่ตัวเขาแล้วพัฒนาเขาจากจุดที่เขาเป็นอยู่ น้องชอบเขาสังคมเพราะเราพาเขาออกข้างนอกตลอด ฝึกกับชีวิตประจำวัน และเน้นให้เขามีความสุขในการดำรงชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก