ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ชมรมตะวันทอแสง

บทสัมภาษณ์ : คุณนุชจรี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          ที่ผ่านมากลุ่มผู้บกพร่องทางจิตเมื่อได้รับการฟื้นฟูแล้วสามารถทำงานได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ แต่กลับไม่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมเกิดเจตคติในทางลบจากคนในสังคม เรามองเห็นปัญหาว่าเราพยายามผลักดันเท่าไหร่ คนที่จะมารู้มาเข้าใจเรื่องของการให้โอกาสคนพิการทางจิตยังมีน้อยเพราะยังขาดความรู้เรื่องของอาการป่วยและการรักษา เลยคิดว่าการสร้างชมรมตะวันทอแสง บริหารโดยคนพิการทางจิต สมาชิกเป็นคนพิการทางจิตก็จะเป็นกลุ่มที่จะขยายตัวมีสมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้น จะทำให้สุขภาพของพวกเขาที่มารวมตัวกันจะมองเห็นที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ก็เลยระดมน้อง ๆ กลุ่มจิตเวชที่ผ่านการฟื้นฟูแล้วสามารถออกสู่สังคมได้รวมกลุ่มกันเป็น ชมรมตะวันทอแสง เป็นชื่อที่คนพิการทางจิตได้รวมตัวและจัดตั้งกันขึ้นมา 

          ในระยะเริ่มแรกให้น้องๆ มาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารระดับประเทศของสมาคม เพื่อให้น้องเรียนรู้การทำงานในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ แม้กระทั่งลงพื้นที่เราได้ให้น้อง ๆได้มีโอกาสลงไปทำงานร่วมกับพี่ เพื่อให้น้องเรียนรู้ไปด้วยกัน เราหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้า สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจะมีนายกสมาคมที่เป็นคนพิการทางจิตเองแล้วก็มีที่ยืนในสังคมสำหรับน้อง ๆ กลุ่มนี้จะมีมากขึ้นและหวังว่าน้อง ๆ กลุ่มนี้จะไม่ได้เป็นคนที่แตกต่างจากสังคม เมื่อเขาป่วยได้เขาก็หายได้สามารถมาใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปได้ โดยที่ไม่ต้องถูกสังคมมองว่าเป็นคนป่วย เป็นโรคจิต เป็นคนบ้า

          ชมรมนี้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๕๙ และเป็นรูปธรรมตอนปี ๒๕๖๐ หลังจากนั้นสามารถขับเคลื่อนงานได้ งานหลักของน้องๆในตอนนี้ก็ น้อง ๆ ไปเพียงช่วยสนับสนุนข้อมูลอาการเจ็บป่วยของตัวเอง ลงไปเล่าถึงประสบการณ์เขามายืนอยู่จุดนี้ได้อย่างไร บางคนที่สามารถฟื้นฟูให้ทำงานได้ก็สามารถทำงานได้ แล้วก็มาช่วยงานชมรมไปลงพื้นที่บ้าง บางคนเป็นกรรมการเครือข่ายของเรา บางคนเป็นประธานชมรมของแต่ละจังหวัด เราจะทำให้ชมรมตะวันทอแสงเป็นขยายตัวครอบคลุมทั่วประเทศไทย ตอนนี้มีแค่ชมรมเดียวก่อนรอให้น้องเข้มแข็งสามารถบริหารงานได้เป็นที่ยอมรับถึงจะขยายเครือข่ายต่อไป

          สิ่งที่คาดหวังกับชมรม คือในวันข้างหน้าได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน อยากเห็นคนพิการทางจิตเมื่อเจ็บป่วยได้รับการฟื้นฟูแล้วสามรถทำงานได้  สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ  ชมรมตะวันทอแสงตั้งอยู่ที่

สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย 47   ม.4   อาคารคลังสมอง   ถนนติวานนท์       ตำบลตลาดขวัญ   อำเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี   11000

โทรศัพท์ 0831222354 ,0627858738

โทรสาร 0-2968 9667

E-Mail ami_dmh@hotmail.com

Facebook https://www.facebook.com/ami789789789

ID-Line ami_dmithailand

นายกสมาคม คุณนุชจารี คล้ายสุวรรณ

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก