ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ”

บทสัมภาษณ์ : คุณชัยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐยิ่ง ประธานชมรมคนหูหนวกไทย ฟ้าสีรุ้ง ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          ผมเป็นคนพิการทางการได้ยิน ผมหูหนวกตั้งแต่กำเนิด เนื่องจากคุณแม่ไม่สบายแล้วไปฉีดยาหัดเยอรมันจึงส่งผลให้พิการทางการได้ยิน ตั้งแต่ตอนเด็กมีปัญหาการสื่อสารกับผู้อื่นเป็นอุปสรรคอย่างมาก ไม่ค่อยรู้อะไร ได้แต่เรียนรู้จากคนภายนอก พอโตขึ้นมาก็ดูจากคำพูดที่แม่พูดฝึกจากการอ่านปาก เมื่อโต ป.1 - ป.6 เรียนโรงเรียนพญาไท เริ่มรู้สึกว่าเวลาครูสอนมีสื่อมีอุปกรณ์มีคำง่าย ๆ ที่ตรงและอ่านปากง่าย ๆ แต่ก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่ให้ใช้ภาษามือ รู้สึกอึดอัดเพราะเรารู้สึกว่าภาษามือเป็นธรรมชาติของเรา หลังจากจบ ป.6 ก็มาต่อที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ดินแดง เมื่อเข้าไปเรียนรู้สึกว่ามันหนักมาก เวลาใครพูดใครเรียกเราไม่ได้ยิน เลยรู้สึกอัดอัดมากแต่ก็เรียนจนจบ ม.๖ แล้วก็ไปต่อปริญญาตรี ที่มหาลัยราชสุดา วิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยาลัยที่เรียนเฉพาะคนหูหนวก ผมเรียนสาขาหูหนวกศึกษา แผนกจัดการทั่วไป

          ชมรมคนหูหนวกไทย ฟ้าสีรุ้ง  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2009 เนื่องจากผมได้เดินทางไปประเทศฮ่องกงซึ่งในกลุ่มเป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันที่เป็นเกย์ ไปร่วมกลุ่ม LGBT รู้สึกสนใจเพราะเราชอบคนที่เป็นเพศเดียวกัน เพราะในช่วงที่เรียน ป.1 - ม.6 รู้สึกท้อแท้คุยกับใครก็ไม่ได้ จนกระทั่งเรียนปริญญาตรีรู้สึกว่าเป็นตัวเองมากขึ้น คนพิการเข้าใจความรู้สึกคนพิการ สามารถอธิบาย ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ สิ่งที่สำคัญเราต้องยอมรับตัวเองก่อน

          ตอนที่เดินทางไปฮ่องกงมีสมาชิกจาก 26 ประเทศมาประชุมร่วมกันเกี่ยวกับถูกจำกัดอิสรภาพอย่างไร เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และได้คุยกันว่ามีการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ การติดเชื้อ HIV เพราะจำนวนคนที่ป่วยมีจำนวนมากขึ้น ปัญหาเรื่องโรคเอดส์เป็นปัญหาระดับสากล คนหูหนวกก็จะได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับการป้องกันตนเอง และอยากให้ชุมชนยอมรับกลุ่ม LGBT หรือกลุ่มหลากหลายทางเพศ

          ก่อนหน้านี้มีกลุ่มที่เป็นคนหูดีเป็นชาวต่างชาติมาใช้ชีวิตร่วมกับคนไทย ข้อปัญหาคือเวลาไปโรงพยาบาลต้องให้ครอบครัวมาเซ็นยินยอมให้รักษา คู่ชีวิตไม่สามารถเซ็นได้ มันเป็นข้อปัญหาและอุปสรรค พ่อแม่ของแต่ละฝ่ายไม่ยอมรับ เมื่อพ่อแม่คนหูหนวกคลอดลูกออกมาเป็นคนหูหนวก แต่อีกฝ่ายเป็นพ่อแม่คนหูดีคลอดลูกออกมาเป็นคนหูหนวก สองคนนี้จะแต่งงานกันต้องมีพยานที่เป็นพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายถ้าเป็นคนหูหนวกเป็นพยานไม่ได้ อยากให้พ่อแม่ยอมรับในตัวลูกถ้าลูกเป็นเกย์อย่าบังคับลูกมันเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของเขา อยากให้พ่อแม่เข้าในสังคมของกลุ่ม LGBT และอาจจะมีต่อ QI ตอนนี้สังคมเปลี่ยนใหม่ อยากให้หน่วยงานต่าง ๆ เกิดการยอมรับกลุ่มคนที่เป็นหลากหลายทางเพศไม่อยากให้กีดกั้นกลุ่มนี้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ และเรื่องศาสนา แต่จะต้องรอเวลาใช้เวลาที่จะให้สังคมยอมรับ 
 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก