ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“การเลือกตั้งกับคนตาบอด”

บทสัมภาษณ์ : คุณไปรเวศ สะท้านศักดิ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัด ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          สำหรับขั้นตอนของการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้พิการทางสายตานั้น ไม่ต่างจากคนตาดี  มีเพิ่มเติมคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการลงคะแนนที่ทาง กกต.จะทำขึ้น คือการทำบล็อคสำหรับทาบลงบนกระดาษลงคะแนนการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ทางกกต.จะสำรวจว่าหน่วยใดมีผู้พิการทางสายตา เพื่อจัดทำบล็อก พร้อมทั้งเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ไว้สำหรับให้บริการ  สำหรับบล็อกจะมีเป็นกระดาษแข็งที่ตัดช่องสำหรับให้ลงคะแนน  หลังจากตรวจสอบรายชื่อและแจ้งลำดับที่กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแล้ว  เจ้าหน้าที่จะนำบล็อกไปทาบกับกระดาษลงคะแนนเลือกตั้งซึ่งต้องวางกระดาษให้ตรงกับบล็อค   แล้วใช้คลิปหนีบไว้เพื่อกระดาษกระดาษลงคะแนนซึ่งจะพอดีป้องกันการคลาดเคลื่อน  จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำเข้าคูหาแล้วออกมา เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้ใช้สิทธิ์   เมื่อกาเลือกตั้งเสร็จแล้ว ผู้ลงคะแนนต้องพับกระดาษแล้วใส่ซอง ปิดผนึกให้เรียบร้อย แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เซ็นต์ชื่อกำกับ จากนั้นจึงนำไปหย่อนลงกล่องรับบัตร  จึงจะเสร็จสิ้นการลงส่วนคะแนน

          ขั้นตอนไม่ต่างจากคนตาดี  เพียงแต่คนตาบอดเราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยอย่างบล็อคกระดาษ  และก่อนเดินทางมาลงคะแนนจะต้องให้คนในครอบครัวตรวจสอบรายชื่อ เมื่อถึงหน้าคูหาก็จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจให้อีกครั้ง  เพื่อความถูกต้อง  ที่สำคัญคือการฟังนโยบายแต่ละพรรคในพื้นที่เลือกตั้งว่ามีชื่อพรรคอะไรบ้าง  มีนโยบายอะไรที่น่าสนใจบ้าง แล้วก็จะจำไว้  ในส่วนของนักเรียนที่บกพร่องในการมองเห็น ซึ่งจะมีสิทธิ์ในการลงคะแนนครั้งแรกนั้น  ในส่วนของกระบวนการการเลือกตั้งทางหน่วยงานที่รับผิดชอบน่าจะมีบล็อกมาแนะนำวิธีการลงคะแนนก่อนการเลือกตั้ง  เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองลงคะแนนก่อนที่จะไปเข้าสู่คูหาจริง   แนะนำขั้นตอน วิธีการ  ทางที่ดีควรมีการสอนเป็นประจำทุกปี  แม้ว่าจะไม่มีการเลือกตั้ง  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สิทธิ์  และมีความรู้ ความเข้าใจในการลงคะแนนได้อย่างถูกต้อง

          สำหรับในการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาคือข้อกังวลในการเข้าคูหาของคนตาบอดและกลุ่มคนแก่ที่มองไม่เห็น   การเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมา จะมีเจ้าหน้าที่มาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  เรื่องการใช้อุปกรณ์  จึงมีข้อมูลให้ติดตามตามทางสื่อมวลชนต่าง ๆ   แต่จากการสังเกตไม่พบการแนะนำในส่วนของการเข้าคูหาแต่อย่างใด  ในกลุ่มคนตาบอดและกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจจะต้องใช้ขนาดอักษรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนขึ้น

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก