ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วันใหม่ของเด็กพิการ

บทสัมภาษณ์ : คุณอรปรียา ลายสุวรรณ ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

        นักประดิษฐ์ชาวอาร์เจนตินาชื่อจีโน ทูบาโร วัยเพียง 21 ปี เคยได้รับการยกย่องชมเชยจากประธานาธิบดีบารัค โอบามา ระหว่างเดินทางเยือนประเทศอาร์เจนตินาเมื่อปีที่แล้ว จากโครงการประดิษฐ์ “ลิมพ์ส” (Limps) เครื่องมือโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) ที่ กำลังเป็นกระแสนิยมทั่วโลก และนำเครื่องมือนั้นมาสร้างวัสดุเลียนแบบอวัยวะมนุษย์เพื่อช่วยให้ผู้พิการสามารถใช้งานได้เหมือนคนปกติ 
          งานที่เป็นที่กล่าวขานคือ “มือเทียมซุปเปอร์ฮีโร่” ที่ทำจากพลาสติกด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบ ๓ มิติ สำหรับเด็กพิการมือและแขน เด็กๆที่สวมมือเทียมดังกล่าวสามารถงอมือและนิ้วมือใช้ประโยชน์กับมือใหม่ได้อย่างเต็มที่ เช่น การเรียนและสร้างสรรค์งานศิลปะ ทำงานหัตถกรรม ขี่จักรยาน หรือการหยิบขนมอบที่แม่ทำให้กิน ผู้ปกครองของเด็กๆเหล่านี้เผยว่า นี่คือสิ่งวิเศษ ที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกๆผู้พิการเป็นอย่างมาก และเด็กก็ใช้งานมือเทียมด้วยความภาคภูมิใจ คล้ายกับมีมือของเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ในโลกภาพยนตร์เป็นตัวช่วยเติมแต่งความฝันของเขา
          ทั้งนี้ มีข้อมูลว่าเด็กหลายร้อยคนในอาร์เจนตินาเกิดมาโดยไม่มีแขนและขา แต่สามารถเขียนหนังสือ เล่นกีฬา เล่นดนตรีได้ด้วยมือเทียมพลาสติก เมื่อเด็กเติบโตขึ้นก็เปลี่ยนมือเทียมให้เหมาะสมและออกแบบให้แตกต่างออกไปสำหรับการใช้งาน ที่สำคัญเป็นอุปกรณ์ที่มีต้นทุนต่ำ.
            แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันทางด้านกายภาพ แต่คนพิการนั้นก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีศักยภาพทั้งนั้น หากเขาได้รับโอกาสในการแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเอง เราก็จะได้เห็นว่าพวกเขาก็คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติเช่นกัน ดังนั้นการตระหนักถึงความเท่าเทียมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และมีความจำเป็นต่อทุกคนในสังคม
           หากสังคมไทยมีคนพิการอยู่ในใจเสมอ เวลาสร้างถนน สร้างทางเท้า สร้างตึกรามบ้านช่องและสวนสาธารณะ ย่อมนึกถึงคนพิการซึ่งอยู่ร่วมในสังคม การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการโดยเริ่มงานตั้งแต่ระดับวางแผน เช่น สร้างทางลาดสำหรับทางเท้า สร้างห้องน้ำที่กว้างพอสำหรับคนพิการใช้ รถเข็น ทำปุ่มนูนและสัญญาณเสียงตามถนนสำหรับคนพิการนั้น หากเราทำตั้งแต่ต้นย่อมลงทุนต่ำกว่าการรื้อทำใหม่ในภายหลัง หรือบางครั้งแทบจะไม่ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นเลย เพียงแค่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสิ่งก่อสร้างให้คนพิการร่วมใช้ด้วยได้เท่านั้น
                            
 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก