ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
161 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 446
162 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 470
163 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 428
164 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” บทความ 6 กันยายน 2016 647
165 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 470
166 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 407
167 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 468
168 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 502
169 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 420
170 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 426
171 blind buddy เพื่อคนตาบอด รถเมล์ ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป บทความ 20 มิถุนายน 2016 990
172 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” บทความ 14 มิถุนายน 2016 542
173 สถาบันสิรินธรฯ เปิดตัว “เครื่องฝึกทรงตัว” เครื่องเดียวในไทย ป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม บทความ 14 มิถุนายน 2016 731
174 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” บทความ 3 มิถุนายน 2016 882
175 “วันเด็ก”ของหนู บทความ 31 พฤษภาคม 2016 481
176 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคนพิการ-สูงอายุ บทความ 27 พฤษภาคม 2016 742
177 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” บทความ 26 พฤษภาคม 2016 536
178 โตโยต้าจับมือผู้สร้าง Segway ปัดฝุ่นโครงการวีลแชร์สมองกลขึ้นบันไดได้ บทความ 24 พฤษภาคม 2016 593
179 “Bike for Dad คนพิการ” บทความ 18 พฤษภาคม 2016 409
180 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” บทความ 16 พฤษภาคม 2016 485

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก