ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
161 ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ บทความ 25 กุมภาพันธ์ 2015 229
162 รู้สีสันภาพศิลป์ผ่านเสียงวิจัยเพื่อผู้พิการทางสายตา บทความ 25 กุมภาพันธ์ 2015 318
163 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต(1)รอบรู้ไอที+รอบโลกเทคโนโลยี บทความ 25 กุมภาพันธ์ 2015 250
164 แอพฯ นำทางในอาคารเพื่อผู้พิการทางสายตา บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2015 569
165 พม่าไม่ได้รบไทย ในประวัติศาสตร์ ไทยรบพม่า : คอลัมน์ สุวรรณภูมิในอาเซียน บทความ 5 กุมภาพันธ์ 2015 237
166 ประดิษฐ์กล้องช่วย แม่ตาพิการเห็นลูก บทความ 2 กุมภาพันธ์ 2015 331
167 คำกล่าวทักทาย กลุ่มประเทศอาเซียน บทความ 2 กันยายน 2013 303
168 ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA) บทความ 2 กันยายน 2013 339
169 สหภาพพม่า (UNION OF MYANMMAR) บทความ 2 กันยายน 2013 392
170 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC RREPUBLIC) บทความ 2 กันยายน 2013 332
171 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM) บทความ 2 กันยายน 2013 337
172 บรูไน ดารุสซาลาม (BRUNEI DARUSSALAM) บทความ 2 กันยายน 2013 465
173 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (REPUBLIC OF SINGAPORE ) บทความ 2 กันยายน 2013 355
174 มาเลเซีย (MALAYSIA) บทความ 2 กันยายน 2013 307
175 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (REPUBLIC OF THE PHILIPPINES) บทความ 2 กันยายน 2013 297
176 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (INDONESIA) บทความ 2 กันยายน 2013 207
177 ราชอาณาจักรไทย Thailand บทความ 2 กันยายน 2013 197
178 ประเทศสมาชิก อาเซียน บทความ 2 กันยายน 2013 223
179 ห้องสมุดดิจิตอลออนไลน์: แนวทางการผลิตและการให้บริการสื่อสำหรับผู้พิการสื่อสิ่งพิมพ์ บทความ 29 สิงหาคม 2013 2,942
180 The Bradley:นาฬิกาที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณ “สัมผัส” เวลาได้จริงๆ บทความ 19 สิงหาคม 2013 917

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก