ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียง จำนวนผู้เข้าชม
441 “งานวิจัย ของสภาการศึกษา ตอน 2” บทความ 13 สิงหาคม 2021 33
442 “เทศกาลวิสาขบูชา” บทความ 19 สิงหาคม 2021 37
443 นักเรียนพิการของวิทยาลัยพระมหาไถ่ พัทยา บทความ 10 กันยายน 2021 37
444 สตรีพิการ : ชีวิตต้องดำเนินไป บทความ 10 กันยายน 2021 30
445 ไทยพาณิชย์ เปิดตัวบริการใหม่เพื่อผู้พิการทางสายตาสามารถถอนเงินผ่านตู้ ATM SCB บทความ 1 ตุลาคม 2021 32
446 ลิฟต์สะพานลอยแห่งแรกในประเทศไทย บทความ 7 ตุลาคม 2021 30
447 การทดสอบทางลาดแบบพับได้ บทความ 7 ตุลาคม 2021 26
448 กิจกรรมวิ่งให้ทัน EP2 บทความ 7 ตุลาคม 2021 24
449 บุคคลตัวอย่าง จาก 80 ปีการศึกษา คนตาบอดไทยบทางลาดแบบพับได้ บทความ 7 ตุลาคม 2021 27
450 น้องพลอย สโรชา กิตติศิริพันธ์ เจ้าของหนังสือ “จนกว่าเด็กปิดตาจะโต” บทความ 10 ตุลาคม 2021 29
451 8 วิธี ลดคำพูดเสียดแทงจิตใจกับคนใกล้ตัว บทความ 14 ตุลาคม 2021 31
452 “วิสาหกิจสังคม อาชีพคนพิการ” บทความ 17 ตุลาคม 2021 29
453 “การรับมือในการดูแลเด็กพิเศษ” บทความ 19 ตุลาคม 2021 45
454 “การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ตอนที่ 1” บทความ 25 ตุลาคม 2021 32
455 นานาสาระ : การท่องเที่ยวของคนตาบอด ร่วมกับ ททท. บทความ 29 ตุลาคม 2021 27
456 “การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ตอนที่ 2” บทความ 8 พฤศจิกายน 2021 19
457 “อาสาสมัครดูแลคนพิการทางจิตเวชในชุมชน (ผู้ช่วยคนพิการ)” บทความ 16 พฤศจิกายน 2021 19
458 “การจ้างงานคนพิการทางจิต ตามมาตรา 33,35” บทความ 16 พฤศจิกายน 2021 27
459 “การระดมความเห็นจากเครือข่ายที่ร่วมงานกับ สสส.” บทความ 22 พฤศจิกายน 2021 18
460 “กฎหมายแรงงาน” บทความ 22 พฤศจิกายน 2021 22

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก