หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
121 ทางสายธาร : สองชีวิต สองทางเดิน ที่อาบอุ่นด้วยไอฝัน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,518
122 เช้าชื่น คืนฉาย วรรณกรรม/วรรณคดี 2,343
123 ปลายเทียน วรรณกรรม/วรรณคดี 2,864
124 ปกิณกคดีประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,756
125 เทศนาวาไรตี้ ธรรมะ/ศาสนา 1,344
126 ขวัญสงฆ์ วรรณกรรม/วรรณคดี 6,182
127 เล่านิทานให้หนูฟังหน่อย วรรณกรรม/วรรณคดี 2,884
128 มนต์รักมะพร้าวแห้ง วรรณกรรม/วรรณคดี 1,699
129 ฤดูดาว วรรณกรรม/วรรณคดี 2,850
130 การศึกษา :การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 814
131 ไทบ้านดูดาว วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,134
132 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 1,694
133 ราชาธิราช วรรณกรรม/วรรณคดี 2,259
134 ชิงสุขดับโศก ส่งเสริมการอ่าน 822
135 อีสป ๒๐๐๗ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,498
136 ปัญญาสชาดก เล่ม 1 ธรรมะ/ศาสนา 2,283
137 ปัญญาสชาดก เล่ม 2 ธรรมะ/ศาสนา 1,107
138 กุหลาบในสวนเล็กๆ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,823
139 บทละครนอก เรื่อง ยุขัน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,217
140 ตัวกูของกู ธรรมะ/ศาสนา 1,798

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก