หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
121 ทางสายธาร : สองชีวิต สองทางเดิน ที่อาบอุ่นด้วยไอฝัน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,441
122 เช้าชื่น คืนฉาย วรรณกรรม/วรรณคดี 2,230
123 ปลายเทียน วรรณกรรม/วรรณคดี 2,708
124 ปกิณกคดีประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,683
125 เทศนาวาไรตี้ ธรรมะ/ศาสนา 1,301
126 ขวัญสงฆ์ วรรณกรรม/วรรณคดี 5,697
127 เล่านิทานให้หนูฟังหน่อย วรรณกรรม/วรรณคดี 2,783
128 มนต์รักมะพร้าวแห้ง วรรณกรรม/วรรณคดี 1,567
129 ฤดูดาว วรรณกรรม/วรรณคดี 2,646
130 การศึกษา :การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 782
131 ไทบ้านดูดาว วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,075
132 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 1,593
133 ราชาธิราช วรรณกรรม/วรรณคดี 2,156
134 ชิงสุขดับโศก ส่งเสริมการอ่าน 779
135 อีสป ๒๐๐๗ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,438
136 ปัญญาสชาดก เล่ม 1 ธรรมะ/ศาสนา 2,209
137 ปัญญาสชาดก เล่ม 2 ธรรมะ/ศาสนา 1,057
138 กุหลาบในสวนเล็กๆ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,760
139 บทละครนอก เรื่อง ยุขัน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,170
140 ตัวกูของกู ธรรมะ/ศาสนา 1,725

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก