ฤดูดาว

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: โดย พงศกร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ฤดูดาว โดย   พงศกร


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1440 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ฤดูดาว_จากผู้เขียน โดย พงศกร
 • ตอนที่ 1 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 2 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 3 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 4 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 5 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 6 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 7 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 8 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 9 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 10 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 12 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 13 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 14 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 15 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 16 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 17 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 18 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 19 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 20 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 21 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 22 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 23 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 24 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 25 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 26 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 27 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 28 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 29 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 30 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 31 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 32 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 33 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 34 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 35 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 36 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 37 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 38 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 39 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 40 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 41 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 42 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 43 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 44 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 45 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 46 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 47 _ฤดูดาว
 • ตอนที่ 48 _ฤดูดาว จากใจผู้เขียน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

keng.math
ชนัญ
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก