ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การศึกษา :การสร้างประชาคมอาเซียน 2558

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

การศึกษา :การสร้างประชาคมอาเซียน 2558

 

กำเนิดอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504

โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ได้ร่วมกัน

จัดตั้งสมาคมอาสา หรือ Association of South East Asia ขึ้น

เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

 

 


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 138 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ลิขสิทธิ์ กำเนิดอาเซียน
 • ตอนที่ 1 การศึกษา กลไกขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
 • ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนการศึกษาในประเทศไทย
 • ตอนที่ 3 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15
 • ตอนที่ 4 การสัมมนาวิชาการฯปฏิญญาการศึกษา รากฐานประชาคมอาเซียนและบทสรุป
 • ตอนที่ 5 เพลง Let us move ahead

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก